Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Да дадем на Исус онова, което Той търси!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 18:8

Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?.

Това велико изказване завършва с въпрос, което означава, че има нужда от отговор. Искам да предизвикам вас, както това предизвика мен, като ви попитам “Как вие ще отговорите на този въпрос с вашия живот – Той ще намери ли вяра?”

Ако вземем това изказване в контекст, виждаме че то следва притчата за упоритата вдовица. Тази притча обяснява истината за резултата от действията на хората, когато те откажат да се предадат, а вместо това направят избор да настояват за онова, от което имат нужда и което знаят, че е по право тяхно. Забележете в притчата, че Исус не критикува вдовицата, че е нахална. Точно обратното – Той я дава като добър пример за постоянство, за постигане на желаното от нея.

Той пита ли в този стих “Ще намеря ли добър мениджмънт?”. Той пита ли “Ще намеря ли голяма мъдрост?” Не! Тези две неща са много важни и необходими при изграждането на нещо добре, но те не са онова, което Той пита дали ще намери. Той е искал да знае, дали ще намери вяра; дали хората ще се доверят на Него и Неговите обещания по детски, но в същото време динамичен, разтърсващ света начин.

Всеки един от нас би трябвало да има част от живота, която да показва на какво сме способни с талантите и възможностите, с които Той ни е благословил. Ние всички трябва да имаме част, която да казва, че в определени области на живота ни само Бог може да предизвика промяна, ръст или изцеление или каквото и да било друго, ако Му повярваме за това. Винаги ще има неща в живота, които ще са отвъд нашата сила и възможност и точно за тези неща ние сме призвани да положим нашата вяра в Бог и повярваме, че Той е способен да се погрижи за нас и чрез вярата си да Му позволим, да премества и променя тези области от живота ни.

Не организирайте живота си само около онова, което можете да направите или постигнете със собствени сили, а вместо това отделете голяма част от него около парчето наречено вяра и декларирайте “Аз вярвам на Бог за невъзможното”. Тогава ще видим нашия живот променен от естествен, към свръхестествен.

За какво Му вярвате тези дни? За какви свръхестествени неща Му вярвате в настоящето? Ако отговорът е за нищо, тогава започнете да вярвате отново и освободете вашата вяра, защото Той търси точно вяра.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>