Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Упорита вяра

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 18:8b

Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?.

Отново, позволете ми да подчертая или да дам контекста на този стих: той следва притчата за упоритата вдовица, която Исус е използвал, за пример на упорита вяра в молитвата.

Той казва, че търси вяра в нашия живот. Трябва да ни намери не просто живеещи в онова, което смятаме за възможно по човешките разбирания, но също така с протегнати ръце към онова, което единствено Той може да направи в резултат на вярата ни.

Бъдете упорити във вярата си! Вдовицата от притчата получи онова, което желаеше защото тя:

1.Знаеше, какво можеше с право да иска.

Знайте какво е по право ваше в Христос и не се страхувайте да бъдете упорити в молитва и мислене по отношение на него, защото Бог не се обижда, когато кажете:“Ти каза!“.

2.Беше практична и стоя твърдо, докато желаното от нея се случи или освободи

Помнете, че Исус използва жената, за да обясни, че ние трябва да имаме вяра, която не отпада и изчезва, когато другите го направят, а е жива, докато има проявление.

Не позволявайте на времето да ви спре, да вярвате в онова, което знаете, че Бог иска да ви даде. Какво щеше да се случи, ако тази вдовица се беше прибрала в къщи, след първия ден на забавяне или отказ? Тя нямаше да получи онова, за което беше излязла и с право желаеше. Истината е, че понякога нещата за които вярваме или молим не идват на следващия ден. Когато имаме твърда вяра, ние сме готови да стоим в нея колкото е необходимо, знаейки че дори и самото търпение, което развиваме докато чакаме, е добро за нас и  нашия живот.

Не се отказвайте, заради приказките на другите. Тази жена може и да беше чувала истории, как други хора не бяха получили желаното, когато са молили този съдия, или са били разочаровани, но тя взе решение, че няма да живее според опитностите на другите. Не позволявайте негативните истории на другите да ви вменят вина. Помнете, вярата позволява на всеки от вас да пише собствени истории – истории за това, как Бог върши невероятни неща, чрез нашия живот за Негова слава.

Той ще намери ли вяра? Той ще намери ли твърда вяра? Той ще намери ли хора, които знаят, какво е тяхно по право и не се страхуват да стоят твърдо, докато не го получат?

Хей, шампиони, продължавайте да стоите във вяра, знаейки че Бог не е като корумпирания, незагрижен съдия от притчата, а вместо това е Отец, който ни обича с невероятна страст и е на наша страна.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>