Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Исус изцелява – вчера, днес и утре

И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.  (Марк 16:15-18) Вече дълги години Илия Миланов провежда своите евангелизационно -изцелителни служби, както по градове и села в България, така и в чужбина… В резултат на специалните му молитви за болни през този голям период станаха хиляди изцеления. Слепи прогледнаха, глухи прочуха, обездвижени станаха от инвалидните си колички, стопиха се тумори, безнадеждно увредени вътрешни органи сякаш се замениха с нови. Изцеленията не подлежат на никакво съмнение – те се извършват пред очите на стотици, а често и хиляди хора, те са доказани с медицински изследвания от които се вижда състоянието на болните преди и след молитвата. Има обаче хора, които отхвърлят дори очевидни факти, щом те не могат да бъдат обяснени с техните знания и представи. Има и други, които се мъчат да обяснят видяното съгласно своята материалистическа философия. Те наричат Илия Миланов екстрасенс и “компетентно” обясняват, че имал силен интензитет на биополето. Тъжно е, че мнозина предпочитат да приемат тази версия, защото им се вижда “научна”, а в същото време не могат да обяснят нито понятието екстрасенс, нито понятието биополе, нито дори какво е интензитет. В следващите редове ще изложим схващането на вярващите в Бога и Неговия Единороден Син Исус Христос за изцеленията, ставащи в резултат на ходатайствени молитви. Преди всичко, ние не приемаме изцеленията като сензация. Бог е творец на вселената, творец на живота. Сътворението е чудо, несравнимо по-голямо от което и да е изцеление. Тъй като Бог е сътворил животът, Той притежава неограничена власт над него. Тази Своя власт Той упражнява както сам, така и чрез избрани от Него хора, на които е предоставил особени дарби чрез Святия Си Дух. В първото послание към коринтяните, глава 12, стих 28, четем: “И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, после вършители на велики дела, тогава едни с изцелителни дарби, други с дарби на помагане, на управление, на говорене разни езици“. Има многобройни свидетелства и в четирите евангелия, за изцеленията извършени от Исус, Божият Син, но достатъчно е да погледнем глави 8 и 9 от Евангелието на Матей. Там са описани изцеления на парализа, треска, проказа, немота, слепота, кръвотечение, описано е и изгонване на бесове; накратко Исус е изцелявал по свръхестествен начин “всякаква болест и всякаква немощ”. Но изцелителната дарба се е срещала и преди идването Му, и след смъртта и възкресението Му. Пример за това е дейността на Исусовите ученици. Исус даде изключителна власт на Своите дванадесет ученици, бъдещите апостоли на вярата, и им посочи какво да вършат с тази власт. Ето част от указанията Му: “Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте” (Матей 10:1). И по-късно чрез апостолите наистина са ставали такива свръхестествени изцеления, че хората изнасяли своите болни на легла и постелки по улиците на Ерусалим, така че когато минавал апостол Петър, сянката му да падала върху тях! (Деяния 5:12-16) Сбъднало се обещаното от Исус: “Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца” (Йоан 14:13).

Естествено е да си зададем въпроса: Доколко тази изключителна власт е била плод и на личните качества на Исусовите ученици?… Всички сведения за тях говорят, че те не са превъзхождали своите съвременници нито по ум, нито по образование, нито по социално положение. Нещо повече, в самите евангелия те са наречени “бедни” и “неуки”. Следователно властта им е произтичала изцяло от Исус, от вярата в това, че Той е Божият Син, обещаният Спасител. “Който вярва в мене”, казва Исус, ще върши чудесата, а по-нататък продължава: “Каквото и да поискате в мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина”. Какво ще рече да искаме в името на Исус? Това значи да искаме от Бога в името на великата жертва, която Божият Син направи на Голготския кръст. Когато казваме “в името на Исус“, ние напомняме за Неговата смърт, която доказва безкрайната Божия любов и милост към хората, заради чиито грехове Исус понесе невиждани страдания. Когато казваме “в името на Исус”, ние напомняме също за Неговото възкресение което доказва неограничената власт на Бога над живота и смъртта. Исусовите ученици са изпълнявали стриктно Неговите думи. Първото чудо, първото изцеление, което апостол Петър извърши, стана след като изрече думите: “В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи!” (Деяния 3:1-8). Разбира се, въпросът не е толкова в думите, а във вярата, с която се изричат. На няколко места в различните евангелия намираме Исус да казва на болните: “Нека бъде според вярата ти“i. и “Твоята вяра те изцели”. И така, свръхестествените изцеления са проява на Божието всемогъщество и идват в резултат на вяра. В новозаветните времена изцеленията се получават в името на Исус Христос, чиято смърт и възкресение доказват и Божията любов към нас и властта на Бога над живота и смъртта. Всеки човек, независимо от способностите си би могъл да получи дарба да измолва от Бога свръхестествени изцеления. Тази дарба е резултат на вярата. На брат Илия Миланов и на други братя и сестри, които в по-голяма или по-малка степен ходатайстват пред Бога, трябва да гледаме като на хора, които имат повече вяра от нас. Накрая нека посочим най-важната разлика между вярващия и невярващия човек в разбирането на свръхестествените изцеления. Изцелението, цветущото телесно здраве, все още не е най-доброто, което можем да имаме. Бог преди всичко желае да имаме спасение на душата си. На един изцелен Исус каза: “Ето, ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо” (Йоан 5:14). Този човек бе изпитал ужасни унижения и физически страдания, но Исус му каза, че ако живее в грях, ако не се погрижи за душата си, ще го сполети нещо по-лошо. Какво може да бъде по-лошо?… Само състоянието на неспасената душа, защото това състояние не е мимолетно, както живота ни на земята, а продължава през вечността. И така, свръхестественото изцеление, разгледано само като изцеление на тялото, няма чак толкова висока стойност. Но ако чудото накара изцеления и другите около него да повярват в Словото Божие, това е наистина чудо. Същото схващане за свръхестествените изцеления, както изложеното по-горе, има и брат Илия Миланов. С Божията сила и в името на Исус Христос брат Илия освобождава хиляди хора от болестите им и се радва с тяхната радост. Но знаете ли кога е най-радостен?! Когато хората се освобождават не само от болестите, но и от греха; когато изповядват Исус Христос за свой личен Спасител, когато сами стават свидетели на спасителното дело на Исус Христос и започват да разнасят истината за спасението чрез вяра в Единородния Божи Син. С тази надежда – че ще допринесем да има не само много изцелени тела, но и още повече спасени души. Амин!
Свидетелства

Иванка Костова, с. Ягода, Старазагорско Моето дете имаше скъсен крив крак по рождение. Стоя дълго време в гипс, носеше дясна обувка вместо лява, претърпя две операции – на 9 месеца и на 2 и половина години, но крачето си остана по-късно от другото с 4 см. И стъпваше върху него само на пръсти. На 19 март 1991 г. научих за Божията сила, която чрез брат Илия изцелява всякакви болести, и отидохме в Алпийския дом край Сливен. Веднага след молитвата стана голямо чудо – крачето се изправи и достигна земята с цялото си стъпало. Детето ми започна да скача, можеше да стой само на лявото (болното) краче и то издържаше цялата му тежест! Слава на Бога! Той е жив и върши чудеса!
Теменужка Бошнакова, Сливен, ул. “Кара Кольо” 50 Мили хора, искам да разкажа случая с моето дете. На тригодишна възраст се разболя вследствие на което оглуша и не можеше да говори. Четири години го водихме на лекари, но нямаше никаква полза. На 13 Декември 1990 г. брат Илия положи ръка на детето и в името на Исус и след няколко часа детето ни започна да говори. Благодаря за Неговата милост.
Васил Иванов Дондуков, Сливен ул. “Г.Кантарджиев” 106 Слава да бъде на нашия жив Господ! Защото на 16 Януари 1991 г. Бог ме изцели от много тежко заболяване, което за лекарите беше невъзможно да излекуват. Все още никъде по света не е излекувана изцяло МС! Но за Бог няма невъзможни неща. Разболях се малко след уволнението си от казармата, тогава работех като даракчия. Един ден ме заболя левият крак, а след като седнах и си починах, оказа се, че не мога да се изправя на краката си, не ме държаха. Така на 12 Декември 1987 г. постъпих по спешност в неврологичното отделение в гр. Сливен и започнаха черните ми дни. После ме преместиха във ВМИ – Пловдив. От там имам един много лош спомен. Беше през лятото, бях много жаден, а не можех да стана от леглото си. Помолих един човек, който влезе в стаята ни и попита за някакъв негов познат, да ми даде чаша вода. Той отговори: “Стани и си напълни” и излезе. Започнах да плача, чешмата беше само на половин метър от мен. Помислих си защо живея, като не мога да се обслужвам. Бях женен, имах едно дете и чаках второ, кой щеше да ги храни?… Тогава се опитах да скоча от прозореца, беше на 12-я етаж, но Бог не позволи да умра, защото е имал план за мен. Влезе моят лекуващ лекар проф. Шукаренко и аз му изплаках болката си и това ме успокои донякъде. Имах и други тежки моменти, предложих на жена ми да си отиде и да се ожени за друг, да не ми бъде слуга цял живот, но благодаря на Бога, тя каза, че няма да мръдне от мен, каквото и да става. Такъв беше моят живот – от болница в болница. Имах множествена склероза на гръбначния стълб, която е неизлечима и води до смърт, подобна на рака. Но за Бог няма невъзможни неща, аз видях Неговата сила. Слава да бъде на Господа, нашия Спасител, защото Той ме изцели не само физически, но и духовно – аз намерих спасение на душата си. Сега работя тежка физическа работа, чувствам се много добре и съм в състояние да пробягам всичките стъпала на връх Шипка. Аз съм същият, който искаше да се самоубие, да изостави децата си и жена си, но тогава не познавах Бога, а сега Го славя и величая. Алилуя!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>