Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Мъртвите неща могат да оживеят и да дадат плодове

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Числа 17:8

И на следния ден Моисей влезе в шатъра за плочите на свидетелството; и ето, Аароновият жезъл за Левиевия дом беше покарал и произрастил пъпки, цъфнал, и завързал зрели бадеми.”

Тук четем за изключително странния случай, в който Бог показа на израилтяните, че Арон ще бъде първосвещеник между тях. Бог каза на Моисей да събере дванадесет водачи и да сложи техните тояги в неговата шатра за срещане, което те и направиха. Когато те се върнаха, Ароновата тояга беше произрастила пъпки, цъфнала и завързала плод и всичко това само за една нощ. Този знак и чудо ясно демонстрираха на целия Израил, кого Божията ръка сочи за водач и първосвещеник.

Можем да научим няколко неща от този случай: първо, това е символ на факта, че избраният от Бог инструмент винаги ще бъде някой, който има Божия живот в себе си, някой чийто живот оживотворява и дава плодове (а не съдържа просто дарове/таланти).

Все пак основното върху което искам да обърна вниманието ви сега, е как Бог може да предизвика живот да прорасте от нещо, което изглежда мъртво – това е Неговата способност да съживява (възстановява живот). Тази тояга изглеждаше точно като останалите единадесет - като мъртво парче дърво. Когато обаче се намеси Бог, тази мъртва пръчка стана живо доказателство. Ако продължите да четете, ще разберете, че тя стана едно от нещата, които се съхраняваха в ковчега на завета.

Бог е този, който извиква живот от смъртта. Само Той може да накара изглеждащо мъртви неща да получат нов живот и да станат плодородни. В евангелието ние четем, как Исус накара Лазар да оживее и даде плод отново, след като беше станал “мъртво нещо”, а това е и олицетворение на всеки от нас, нали? Когато дойдохме при Исус ние бяхме мъртви – мъртви в нашите грехове (Колосяни 2:13), но Неговото присъствие свръхестествено върна живота в нас и като Лазар ние оживяхме. Като тоягата на Арон ние започнахме да даваме плод.

Благодарете на Бог за възстановения живот! Никога не подценявайте възможностите на Бог да даде отново живот, въпреки че вие или околните сте отписали нещо или някого. Бог е този който прави така, че живот, бракове, мечти и служения да получат живот отново и не само да живеят, но и да дават плодове, след като са изглеждали толкова мъртви.

Забележете, че тази тояга не е била свързана с определено място, за да почерпи живот от него, освен Бог. Това е така и с мъртвите неща, които виждаме да живеят отново – няма друга причина за това освен Бог!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>