Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Придружаващи действия

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Яков 2:20-22

Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела като принесе сина си Исаака на жертвеника?”

Ако искате вашата вяра да работи както при Авраам, ако искате вашата вяра да премества планини, тогава има три допълнителни неща, които трябва да имате.

Първо, да повярвате в сърцето си. Вие трябва да получите обещание от Бог за ситуацията си дълбоко във вашето сърце, толкова дълбоко, че да стане част от вашето същество.

След това, трябва да го изповядате. Трябва да има хармония и единство между вярата която казвате, че има в сърцето ви и изповедта, която излиза от устата ви. Запомнете, планините се преместват, когато ние им говорим и не се съмняваме в сърцето си.

Има обаче и още едно нещо, което е необходимо, ако искаме да преместим планината. Необходими са дела, които да придружат онова, което казваме, че вярваме. Под дела аз имам предвид живота, който живеем, нещата които правим или избираме да не правим ежедневно. Ако делата ни не отговарят на изповедта ни, трябва да се запитаме “Наистина ли вярваме, онова което казваме?”

Тук виждаме действията на Авраам, които работеха заедно с неговата вяра и всъщност я допълваха! Той не само имаше съгласие в сърцето и изповедта си, но това се придружаваше от съответните действия. Той живееше в съгласие с онова, което казваше, че вярва. Забележете, че той имаше тези три неща работещи заедно и защото това беше факт, невероятни неща бяха освободени за него и чрез него. Библията казва, че обещанията към Авраам са наши сега в Христа, така че ние също можем, когато позволим на тези три неща да работят заедно в нашия живот, да видим невероятни неща да се случват с нас и чрез нас.

Когато онова което казваме, че вярваме, е различно от начина по който живеем или нещата, които правим, тогава ние страдаме от доза на лицемерие. Хайде, нека си признаем, ние всички сме имали или все още имаме елемент на лицемерие в нас.  Само когато повярваме, изповядаме и имаме съответните действия, тогава ние изгонваме всяка следа от лицемерие. Понякога е добре да спрете за момент и да се заслушате в онова което вярвате и говорите, а след това и да проверим дали животът ни показва същите дела, които да съответстват на думите на устата ни.

Помнете, когато Авраам напусна Харан, той вярваше, онова което Бог му беше казал в сърцето. Той промени своята изповед (вече се наричаше Авраам, вместо Аврам), а след това промени и действията си: напусна настоящото си място и тръгна към обещанието. Тогава нещата започнаха да се случват.

Вярвайте, говорете и се обхождайте в съгласие с онова, което вярвате – тогава ще видите планините да се преместват.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>