Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Добре е, че Той седи отдясно на Бога

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Евреи 10:11-13

И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове; но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога, та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие. “

Нашият Първосвещеник Исус седи днес. Той не е като свещениците от  Стария Завет, споменати в началния стих, които никога не сядаха, защото тяхната работа никога не беше  завършена. Те стояха ежедневно в служба, принасяйки кръвта на животните като жертва за греховете на хората. Кръвта на животните никога не може да отмахне греха или да плати така, че напълно да задоволи закона. Трябваше да се пролее кръвта на нашия Първосвещеник Исус, за да се изпълни закона изцяло.

Той дойде като агне, което да отнеме на далеч (а не да покрие) греховете на света – минало, настояще и бъдеще – включително моето и вашите. Помнете, че Йоан Кръстител го посрещна точно с тези думи, защото Той беше точно това: Божието перфектно Агне, чиято кръв ще плати изцяло сметката, която ние дължим.

Важно е да чуете тези думи “Той седна”, защото това изявление ни декларира, че Той направи онова, за което Той дойде на земята и Той постигна онова, което Той искаше да направи, чрез саможертвата на живота си. Той седна, защото Неговата работа беше свършена, а не защото просто “си почива”. Неговите собствени думи на кръста бяха “Свърши се”. Той завърши, чрез смъртта си, погребението и съживлението. Всичко което Той изпълни беше за нас – нашето спасение, нашето изцеление и нашата свобода.

Не Го чакайте да стане, за да направи нещо. Той вече го свърши съвършено преди две хиляди години. Следващият път когато стане, то ще е за да дойде и да събере онова, което Му принадлежи и това сме ние. Уверете се, че живеете в завършената работа на Христа, а не чакате Той да свърши нещо, което вече е завършил. Заради това, че си е свършил работата добре, той седи днес.

Боксьорът може да трябва да стане от ъгъла си, за да се бие със своя противник, но не и Исус. Той вече постигна победа над дявола с нокаут.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Добре е, че Той седи отдясно на Бога

  1. On December 8, 2013 at 10:22 мария said:

    Амин!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>