Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Моля ви, седнете правилно!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Ефесяни 2:6-7

И, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса; за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса. “

Според втора глава на Ефесяни Исус не е единственият, седящ в небесни места днес. Ние също сме седнали заедно с Него. Защо? Защото всичко което Той направи преди две хиляди години, Той го свърши за нас и вместо нас. Той ни замести, когато получи присъдата, наказанието и смъртта. Така че, когато ние с вяра Го приемем за Спасител, ние влизаме в пълнотата на всичко направено от Него за нас.

Ние ставаме, както се казва в стария завет: “в Него”. Когато положим вярата си на Него като Спасител, ние се идентифицираме с Него не само в Неговата смърт, но и в Неговото възкресение. Той беше представител на човечеството, взимайки върху себе си всичко, което се полагаше на нас (наказание за грехове, болести, духовна смърт, страдание), за да ни даде всичко, което по право се полага на Него (праведност и живот). И така чрез вяра, всеки християнин е бил в Христа, когато Той умря, но също така е бил в Него и когато Той възкръсна. Така че днес ние сме в Него, само чрез вяра и точно тя ни поставя в небесни места и ни квалифицира за несравнимо богатите и милостиви обещания, за които четем в тези стихове.

Представете си, че сложа един разделител в моята Библия; където и да отиде моята Библия, разделителят също ще я последва, независимо дали е добър или лош. Защо? Ами защото е “в Библията”. Разделителят ще бъде част от всичко, през което моята Библия би  преминала. Чрез вяра ние се идентифицираме с Исус във всичко: Неговата смърт, Неговото погребение и Неговото възкресение за нов живот. Водното кръщение е физическото проявление и доказателство за тази истина.

Не е необходимо ние да понесем присъда, наказание и да умрем на кръст за греховете си. Защо? Защото ние бяхме в Него, когато Той направи всичко това за нас. Помислете за това; вие бяхте ли там, когато Адам и Ева бяха изгонени от Райската градина? Вие отхапахте ли от забранения плод? Не, вие не сте участвали в това прегрешение и въпреки това сте родени в грях и отделени от Бог. Защо? Защото сте били в първия Адам. Когато се преродихте отново, вие станахте моментално “в Христа” (втория Адам) и Неговият възкресен живот и позиция, станаха ваши, както и Неговата праведност.

Помислете за това! Преди да се научим да вървим и стоим в Бога коректно, ние трябва да седнем правилно в Неговото завършено дело.

Римляни 6:3-5

Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>