Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Верността използва онова, което има

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 25:14-15

На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна. Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта. Също и тоя, който получи двата спечели още два. А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си..”

В тази притча виждаме, че господарят възлага отговорности (управление на неговия имот) на всеки слуга “според способностите му”. Той не им даде повече от онова, с което можеха да се справят, но не им даде и по-малко. Предоставеното на всеки от слугите беше точно правилното за него.

Понякога се засягаме, защото други хора имат по-големи отговорности от нас.  Мислим, че не ни е дадено “достатъчно”. Трябва обаче да осъзнаем, че не сме еднакво устроени и всички имаме различни опитности и умения, така че винаги ще ни бъдат предоставени различни отговорност – всекиму според собствените възможности. Съветът тук е прост – преодолейте негативните емоции, спрете да се сравнявате с останалите и започнете да използвате онова, което ви е дадено!

Все пак, по-често срещаното явление е да се чувствате, сякаш сте били натоварени с прекалено много отговорности и както четем и в Метай 25, естественият отговор е ‘страх’. Въпреки че ние може и да не сме изкопали дупка и да сме заровили златото на господаря си в земята, е възможно да изпитваме същото чувство на невъзможност за справяне с отговорностите, които са ни били дадени.

Добрата новина е, че Бог знае какво прави, когато ни възлага тези отговорности. Затова нашите “слабости” са възможности за Божията сила. Нашата връзка с Бог е основана и построена на Неговата превъзходна милост и както Исус каза на Павел във 2 Коринтяни 12:9 Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. Хвалете Бог за тази впечатляваща истина, която може да бъде реалност в нашия живот, както бе и за Апостол Павел.

Верните хора не сравняват себе си с другите, както и не бягат от отговорност. Верните хора благодарят на Бог за възможността и използват онова, което им е било дадено чрез Божията милост. Колосяни 3:33 казва Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци;

Така че днес се уверете, че сте верен и използвате онова, което ви е дадено!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>