Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Верността се комбинира с добротата

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 25:20-21

И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

Когато господарят се върнал, той бил много доволен от двамата слуги, които приели сериозно отговорностите си и донесли печалба за царството на владетеля си. Отговорът на господаря към всеки един от тях бил “Хубаво, добри и верни слуго!”. Той разпознал две качества на тези служители, който са им помогнали да се справят добре със задачите си – доброта и верност.

В Божието царство не само верността помага да се върви добре с онова, което Бог дава – верността трябва да се комбинира с доброта. Бог е добър и Неговото Царство е основано на Неговата доброта, затова всичко което правим, което не произлиза от “добро” сърце ще бъде в конфликт с културата на Божието Царство. Може да сме най-верните хора, но ако нашите сърца са пълни с лоши съкровища, тогава нашата верност може да бъде безплодна (Лука 6:45).

Когато сме верни да вършим добрини в Божието царство (Ефесяни 2:10) трябва да е сигурно, че тези дела произлизат от добро/право сърце. За да имаме дългосрочен успех, отношението на сърцето ни трябва да бъде правилно. Повечето хора не напускат църквата, защото губят вяра в техния лидер – те напускат, защото имат проблем в сърцето. Те позволяват на ревност или алчност да се промъкне, стават обидени, позволяват на сърцата си да се заразят в някакъв аспект.

Ако ‘верността’ е водата течаща в една река, тогава ‘добротата’ е качеството на тази вода. Може да сте най-бързотечащата река, но никой няма да иска да бъде край вас, ако сте пълни с утайки и миришете. Няма значение колко верни сте вие, защото ако имате лоши сърца, тогава вашата верност не струва нищо.

Ако усещате, че вашето сърце не е право, че вие не действате с ‘добро’ сърце, тогава отделете време да сложите ‘добро’ в него. Четете Библията, чакайте Бог, молете Святия Дух да ви изпълни и вие ще видите плодовете на Духа, които включват доброта и верност, да израстват в живота ви!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>