Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Как отговаряте на “Книгата”

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Неемия 8:5-6

И Ездра разгъна книгата пред всичките люде (защото бе над всичките люде); и когато я разгъна, всичките люде станаха прави. И Ездра благослови Господа великия Бог; и всичките люде отговориха: Амин, амин! като издигнаха ръцете си; и наведоха се та се поклониха Господу с лицата си до земята..

Неемия построи стената отново,  а заедно с нея и града и културата на Йерусалим. Тук четем за Езра, който се позиционира като лидер, водещ хората по Божието Слово. Езра отвори книгата и получи невероятен отговор от хората – те всички станаха и започнаха да издигат молитви към Господа. Те викаха “Амин, амин”, което ние разбираме днес като “така да бъде, нека ни бъде направено”. Хората вдигнаха и ръцете си и най-вероятно картината е наподобявала футболен мач. Най-накрая това премина в хваление, като хората се навеждаха и покланяха и всичко това само защото Книгата бе вдигната и отворена. Каква прекрасна картина на човешки отговор на Божието Слово.

На какво отговаряха те? Книгата – Божието Слово, а по това време те имаха само няколко книги от Стария Завет. Днес ние имаме напълно завършена, пълна версия и на Новия Завет. Колко по-силен трябва да бъде нашия отговор, спрямо техния. Продължаваме да четем до края и виждаме, че нашият Спасител дойде да ни изкупи от закона и сега ние сме под благодат.

Шампиони, уверете се, че отговаряте на Божието Слово правилно.!Не позволявайте то да стане просто “още една книга в библиотеката”! Вземете решение да почитате Словото над всичко в живота си днес. Повярвайте на Божиите обещания и живейте по Неговите заповеди, за да имате един прекрасен живот. Нека всички бъдем вдъхновени и имаме свежо тържествуване в сърцата по отношение на “Книгата” и да започнем да я четем с очакване и “Амин” в сърцето си. Сега е нашият ред да я чуем и да отговорим “Така да бъде, нека ни бъде направено”.

Божиите думи са животопроменящи. Само една от тях може да пренареди живота ви завинаги. Това не е просто още една книга: та е закуска за шампиони.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>