Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Събудете се, събудете се, време е да се изправите?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Исая 60:1-3

Стани, свети, защото светлина дойде за тебе, И славата Господна те осия. Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, И мрак племената; А над тебе ще осияе Господ, И славата Му ще ти се яви. Народите ще дойдат при светлината ти, И царете при бляскавата ти зора.

Алармата се е включила и е време за нас да се събудим и осъзнаем, кои сме ние и кои не сме. Нека не живеем според променливото мнение на света, или заблуждаващите мнения на дявола, а дори и не според нашето собствено мнение, което просто не е достатъчно добро. Нека се изправим и намерим своята идентичност в Божието Слово, и след това си поставим за цел да бъдем всичко онова, което Бог ни призовава днес.

Бог ви зове с много имена: опростен, възлюбен, силен мъж или жена на доблест, скъпоценно дете – всъщност списъкът е безкраен и включва само добри неща. Когато вземем решение да станем и живеем живота, който Той ни е дал, тогава ще сияем с Неговата слава и ще имаме блясък много по силен от онова, което се смята за “нормално ежедневие”.  Както и последната част на цитирания стих казва, това ще привлече хора при нас, хора с нужда от Бог. Ще ги привлечем като фар в бурно море.

Нека осъзнаем, че ние живеем във време, в което тъмнината е в света и е голяма тъмнина, но светлината носена от нас е по-голяма, шампиони. Светлината винаги разрушава и обърква тъмнината. Когато се огледам и видя нещата да стават дори и по-тъмни, това означава, че точно в този момент нашата светлина става още по-силна. Когато се събудим, изправим се и се осмелим да бъдем онова, което Бог ни е призовал да бъдем, царе ще бъдат привлечени към Божието дели чрез нашия живот. Забележете, че не само обикновените хора ще бъдат привлечени: стихът казва, че царе – хора с влияние и положение – ще бъдат привлечени към нас.

Днес е прекрасен ден за нас да си спомним, кои сме ние и да вземем решение, да се изправим и да бъдем хора, светещи за Него. Когато го направим, нашият живот изтласква тъмнината и дава на Бог възможност за промяна на човешките проблемни, объркани животи. Затова днес аз ви предизвиквам да се изправите, да погледнете себе си през Божиите очи и да светите.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>