Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Къде държите съкровището си?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Матей 6:19-21

Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.  Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;  защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

Аз вярвам с цялото си сърце, че Бог иска ти да преуспееш в този живот (Еремия 29:11), но също и че Той иска живота, който си избрал да живееш сега, да афектира твоята вечност (живота след смъртта). Ти трябва да живееш по такъв начин, че когато напуснеш тази земя и се събудиш в Небето да имаш голямо съкровище и там.

Една важна предпоставка да живееш успешен живот е, да живееш в “светлината на вечността”, знаейки че един ден ние всички ще напуснем този живот и ще бъдем с Бог завинаги, както и че онова, което сме съхранили там, не може да бъде разрушено и ще остане вечно. Това трябва да е най-голямата възможност за инвестиция, която съществува – шанс за съхранение на съкровище във вечно място, където нито крадец може да отмъкне, нито ръжда да прояде.

Ние произвеждаме съкровища в небето според начина, по който живеем тук. Когато решим да живеем за Бог и Неговото царство, да обичаме онова, което Той обича и да градим онова, което Той има желание да изгради ние произвеждаме вечно наследство, което не може да бъде откраднато или унищожено. Много хора днес строят велики неща за себе си  в този живот, но също толкова много ще разберат един ден, че всичко което са направили не е трайно. Мъдрите хора постигат много в този живот, но също така мислят и за вечността и живеят така, че да имат съкровище и там.

Матей 6:19-21

Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си? Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.

Нека всички се вдъхновим днес за повече от обикновена печалба в този живот и да живеем за Бог по начин, който да ни подсигури, когато пристигнем във вечността, да не сме банкрутирали или без съкровище. Имайте прекрасен ден и живейте съзнателно за Бог и вечността, не със страх, а със силна мотивация да имате чудесен и ефективен живот тук, произвеждайки голяма жетва там.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>