Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Устата ви говори онова, което имате в сърцето!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

 

Псалми 71:17

Боже, Ти си ме научил от младостта ми; И досега съм разгласявал Твоите чудесни дела.

Вчера говорихме за нуждата да започнем тази нова година с изпълнена с вяра, боговдъхновена декларация. Истината е, че тези неща не могат да бъдат просто в устата ни, а трябва да произлизат от сърцето към устата. Библията казва “защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста”(Лука 6:45), така че е нужна дълготрайна (за повече от един момент) декларация, която да извира от съдържанието(вярването) на сърцето ви.

Божествено силно нещо е, когато устата и сърцето са обединени в едни и същи вярвания. Когато устата говори, онова което сърцето искрено вярва, тогава невъзможните планини се преместват. Вижте как Исус обяснява това:

Марк 11:23

Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане..

Когато ние ежедневно позволим нашия живот да бъде изложен и повлиян от Божието Слово (Библията), вярата по отношение на Неговите обещания расте в нас – вяра за всяка една област от живота, който живеем. И тогава, когато устата ни се отвори, силни декларации излизат от нея – не просто пожелания, а декларации. Не, което излиза са декларации, които имат Божествена сила да преместват упорите неща, които стоят на пътя ни.

Какво означава да декларираме? Ето една дефиниция от Уебстър речника:

Да заявим нещо по официален или публичен начин, да кажем нещо по силен и уверен начин. 

Тази увереност с която ние трябва да декларираме нещата за нашия живот, не идва от умствена сигурност и не е базирана на способност инициирана от нас самите. Тази увереност идва от сигурността, че Божието Слово което сега изпълва сърцата ни с надежда за по-големи неща, идва от Неговия потенциал да направи и донесе тези неща.

Помислете за момент:

1.Вашата декларация на страха ли е основана или на вярата? Тя от гледане на новините ли идва или от четене на Словото.

2.Вашите думи на жизнения ви опит ли са базирани или на Божествените обещания (на непреживени неща)?

Искам да ви окуража на старта на тази нова година да изпълните сърцата си с Неговото Слово и обещания, а след това да им позволите да се излеят и от устата ви в уверена декларация, сигурни в Неговите способности да направят ВСИЧКО.

 

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Устата ви говори онова, което имате в сърцето!

  1. [...] е, че тези неща не могат да бъдат просто в устата… (read more) Tags: ви, Говори, имате, което, новини, онова,, СЪРЦЕТО, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>