Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Живейте с целите на Исус!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

1 Йоан 3:8b

Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.

От известно време говорим за необходимостта от цели в живота, а каква по-великата цел от тази да живеем за Бог? Библията ни разкрива, че ние сме сега в Христа Исуса чрез вяра. Имайки предвид това ние трябва да имаме ежедневно същите цели в живота, каквито Той имаше в Неговия.

Помислете за това: ние сме в Христос, така че каквото мисли Той и ние трябва да го мислим, за каквото Той е ентусиазиран и вижда цел и ние трябва да се ентусиазираме от същото и да имаме същата цел. Защо? Ами защото ние сме в Него.

В днешния стих ние виждаме една от главните цели на Исус “да разруши делата на дявола”. Можем да наречем тази цел “разрушение на дявола”. Исус обича постоянно да унищожава всичко, за което дяволът е посветил време, за да го направи и ние трябва да намерим призвание и удоволствие във вършенето на същото.

1.В човешките животи: нека живеем, за да освобождаваме другите хора – да бъдем агенти на свободата

2.В нашите градове: да живеем ежедневно, за да виждаме падането на дяволското царство и изграждането на царството на Бог. Бъдете посланици на милостта!

3.В нашия свят: да живеем, за да заставаме на позиция ежедневно за истината на Евангелието. Стойте твърдо за Онзи, който обичате и бъдете олицетворение на Неговата истина и доброта за търсещия свят.

Вчера прочетохме, че цар Давид служеше на своето поколение. Ние не сме призвани да служим на минали поколения, а сме призвани за настоящето такова. То е онова в което ние можем да видим промените, когато ежедневно живеем за целите на Бог. Когато направим това, ние също повлияваме и следващото поколение, като им даваме добър пример за стандарти за следване, както Давид направи за нас.

Живейте с цел! Живейте за Бог!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>