Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Какви са Божиите цели за тази седмица?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Деяния 13:36-37

Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.

Библията разкрива всички цели на Бог на онези, които ги търсят. Между тях са Неговите вечни цели – например, Той постоянно иска да разруши делата на дявола и Той обича да възстановява хората за взаимоотношения със себе си и да привдига падналите.

Бог има прекрасни цели за твоя живот днес и през тази седмица Той иска да направи прекрасни неща във вас и чрез вас:

1.В живота ви днес: позволете Му да работи и позволете Святия Му Дух да ви направлява към целите и в посоките на Бог за вашия живот; имайте уши да слушате.

2.Чрез вашия живот; позволете Му да ви постави на правилното място в правилното време.

Казва се, че след като служи на Божиите цели, Давид умря и беше погребан при бащите си и видя изтление. Поради победата на Исус ние умираме физически, но душата ни не умира, защото вечността е в нас сега и ние сме във вечността. Ние всички ще затворим очите си един ден и ще издъхнем, но след един миг те ще се отворят отново за вечен живот с Бог, чрез Исус Христос. Исус развали гроба и победи смъртта за всички вярващи и както Той не видя изтление, така и ние няма да го видим. Библията казва, че ние ще получим ново тяло и ще живеем заедно с Него завинаги.

Днес,  бъдете отново мотивирани да живеете в светлината на вечността. Вие сте влезли в нея, когато сте повярвали в Исус и сте били новородени. Бъдете сигурни, че вашият живот никога няма да свърши, шампиони. В тази първа глава от вечността наричана “тук и сега” живейте за Бог, служете на Неговите цели и помнете, че както актьорът Ръсел Кроу каза във филма Гладиатор – Онова, което човек прави през живота си отеква във вечността.

Възможно е ехото на вашия живот да бъде от същото качество, като на Цар Давид, когато също служите на Бог и на Неговите цели в нашето поколение.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>