Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Неговата милост е повече от достатъчна

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

2 Коринтяни 12:9-10

Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.

Нашето разсъждение тази сутрин ще се отнася до невероятната достатъчност на Божията милост към нас и ситуациите, които можем да срещнем. Когато четете тази глава и разберете контекста й, вие можете да видите,  че това е мястото където Павел дискутира “тръна в плътта” изпратен му от врага. Има много хипотези, какъв точно е бил този “трън”, като моето лично мнение е че това не е била болест, а по-скоро друг вид перманентно препятствие, изпратено от врага да го забавя и намалява ефективността му. Добрата новина е, че чрез Божията милост, той преодолява всички пречки и постига огромен ефективност в живота си за Бог.

Забележете, че милостта се определя от Бог: “Моята сила ще го прави”. Бог ни окуражава, че във време когато ние се чувстваме слаби, Неговата милост или “сила да постигне”  блести в нейната светлина и се проявява чрез нас. Както и Пол ние всички имаме време, когато нашите сили са намалени и може би онова, което трябва да бъде постигнато, изглежда много по-голямо от нас или нашите възможности. Точно тогава ние трябва, както Павел, да се радваме на Божията милост – незаслужена, неизмерима и неспечелена сила и потенциал от Бог, които идват в ситуациите ни и ги обръщат наопаки, предизвиквайки голям успех.

Забележете, че Павел говори за удоволствие в неговата слабост и притеснения, така че силата на Бог (милостта) ще бъде върху него. Еха! Това е много свеж начин за гледане на предизвикателствата и трудностите. Вместо оплаквания ние избираме да празнуваме нашите слабости, така че да позволим освобождаването на Божията сила и потенциал в ситуацията.

Запомнете, Божията милост никога не е “почти достатъчна” или “точно достатъчна”. Тя е винаги повече отколкото е нужно. Бог винаги използва изобилие от милост.

Погледнете на вашите ситуации по нов начин днес и приветствайте Божията милост във всяка една от тях. В радостта за вашата недостатъчност, вие празнувате Неговите възможности!

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>