Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Точно когато си мислите, че всичко е свършило…

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 24:45-47

Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим.

Ето една интересна случка, когато двама от учениците вървят по пътя от Ерусалим към Емаус с Исус, но не го разпознават. Неделя сутринта е, неделята след най-ужасния уикенд, който е можело да си представят. През този уикенд те са гледали, как техния Господ и приятел е бил лъжливо обвинен, бит, унижен и увесен на кръст, където и е умрял. След това е бил погребан в гроб. Те са загубили всичката си надежда и са се питали, защо се е случило това. Внезапно Исус се появява и започва да разпитва за уикенда и за цялата история. С удивление те започват да Му разказват, за онова което се е случило, без да знаят, че това всъщност е бил Той.

Тогава Исус започва да споделя писанията с тях и да говори за онова, което всички пророци са били предсказали, по отношение на току що преминалия уикенд. Въпреки това те все още не са осъзнали Неговата истинска идентичност. Тогава Той говори специфично за това предсказание, което обяснява значението на смъртта и ясно казва, че на третия ден ще възкръсне за живот. Може би тъгата е била скрила тази истина от тях, но те най-вероятно са си спомнили многобройните случаи в които Той лично им е бил говорил за небесния “тридневен план” (Матей 16:21). Погледнете в Евангелието и ще видите, че Исус говори често за това, защото Той искаше те да са наясно с това предстоящо събитие.

Шампиони, Той е Бог на третия ден; Бог на възкресението! Нещата през които преминавате, може и да изглеждат негативни в момента, дори може да изглеждат като петъка от тази седмица, когато всичко изглеждаше свършено, загубено, мъртво и заровено. Вие обаче, шампиони, трябва да помните че Той е Бог на третия ден и във всички неща в живота ви, дори и в смъртта, той има тридневен план. Той е Бог на възкресението, Който дава живот и кара нещата да оживеят отново, Който прави път където и когато изглежда, че не съществува такъв.

Вие може и да се изправяте през ситуации днес които са безнадеждни и вие чакате само чудо, което е базирано на Неговите думи и обещания. Не бързайте да си тръгвате от гроба все още, защото както някой каза веднъж “Ситуацията може да изглежда като петък вечер, но следва неделя”.

Бог винаги има план за третия ден. Дори и учениците да са го забравили, Той никога не го прави и следва предначертаната история, както е било предсказано от пророците. Ето колко точно го описва Осия:

Осия 6:2

Подир два дни ще ни съживи, На третия ден ще ни въздигне; И ще живеем пред Него.

Бъдете благословени!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>