Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Имате ли огън в сърцето?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 24:30-32

И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?

Нека започнем тази сутрин, като останем на историята за тези двама мъже на път за Емаус. В петък видяхме как Исус вървеше с тях, но те не Го разпознаха; как те бяха загубили надежда и бяха съсипани, защото бяха забравили обещанията относно третия ден и обещанията за възкресението. Исус им разясни писанията, но те все още не можеха да Го разпознаят. Тогава те го поканиха да остане с тях през нощта, което Той и направи, и тогава Той разчупи хляба и им го подаде. В този момент Той им се разкри като Исус, който те мислеха, че беше мъртъв.

Колко подходящ момент беше това, когато Той разчупи хляба, точно както го беше направил в нощта преди смъртта си. В този момент те осъзнаха, че това беше Той, но тогава Той изчезна. Тогава един от тях каза на останалите тези велики думи: “Не гореше ли в нас сърцето ни, когато Той ни говореше”.

За всички нас които познаваме Исус и вървим с нНго, трябва да има огън в нас, когато четем за Него и сме в Неговото присъствие. Отсъствието на този “огън на любов” може наистина да ни покаже, дали ние имаме религия или реална връзка, дали сме се отдалечили от Него и имаме нужда да се приближим отново. А вие, шампиони? Какво се случва с вас, когато сте в Неговото присъствие, в Неговия дом с Неговите хора? Какво се случва във вас тези дни, когато четете Словото? Той разкрива ли се пред вас, нещо гори ли вътре? Ако не, е време да си възвърнете вътрешния огън.

Да, ние имаме присъствието Му в нас чрез новорождението, но аз говоря по – специално за онова, което се случва във вас при хвалението и общението (насаме) с Бог. Ако огънят го няма, спрете и си го вземете обратно!

Молитвата на шампиона:

Небесни татко, ако съм загубил огъня в мен, моля те, запали го отново. Позволи ми отново да придобия този духовен огън, който ми позволява да осъзная, когато съм в Твоето присъствие, който ми помага да живея в любов с Теб. Благодаря ти, Амин!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>