Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Живейте от онова, което е във вас!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Данаил 6:1-5

В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.

Библията казва, че в него имаше превъзходен дух. Помислете, че днес този превъзходен дух е във вас. Павел каза на Коринтяните да не постъпват повече както досега, а вместо това да помнят, че те са вече храмове, пълни с Божия дух. Словото ни казва, че ние сме храмове (обитаеми места) на Святия Дух (1 Коринтяни 3:2-4). Бог не обитава в ръкотворни сгради, а в сърцата на Неговите последователи, а това сме вие и аз.

Погледнете на живота на Исус. Той живееше от и ежедневно освобождаваше дух на превъзходство във всичко, което правеше. Сега, понеже Неговият Дух (същия Дух) присъства в нашия живот, ние трябва да осъзнаем неговото присъствие, за да се излива той съвършено във всичко, което ние правим.

Едно нещо което определя и показва, когато дух на съвършенство е в нас, е липсата на недоглеждане по отношение на малките неща. Хората които не ценят съвършенството, оставят малките неща или избират да правят само нещата, които те искат. Човек с превъзходен дух вижда голямата картина, но и винаги се грижи за малките (дори невидими за останалите) неща също така, както и за големите (за които се получават аплодисменти). Уверете се днес, че вие имате отговорност за тези малки неща във вашия живот и помнете, че малките лисици погубват лозята (Песен на песните 2:15).

Обикновени примери:

1.Връщайте обажданията и мейлите, които сте обещали да отговорите

2.Направете най-доброто във възможностите си да бъдете навреме за уговорките си, без да закъснявате

3.Завършете онова, което сте започнали: не създавайте впечатление на някой, който напуска първи, а на човек, който приключва нещата добре

Винаги казвам, че врагът на съвършенството е “ще стане”. Като Данаил, не се задоволявайте с “ще стане” във вашия живот или онова, което вършите. Винаги помнете принципа на Бог, който казва “каквото правите с малкото, ще направите и с многото ” (Лука 16:10). Днес бъдете съвършени, бъдете превъзходни с нещата, което останалите смятат за малки или незначителни, защото Царят гледа и вие ще привлечете Неговото внимание, ако го направите.

Нека покажем на света, колко прекрасен е нашия Бог, чрез освобождаване на Неговото съвършенство, чрез начина по който избираме да живеем, особено в нещата, които никой не гледа.

Бъдете благословени и имайте прекрасен ден! Живейте от вашия съвършен Дух.

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>