Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Живейте с ex-настроено сърце

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Данаил 6:3

В това време тоя Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.

Нека днес завършим темата, върху която разсъждавахме през последните няколко дни – Данаил и живот с дух на съвършенство. Когато хората срещаха Данаил, те се сблъскваха с дух и сърце маркирани с голям “ЕХ”.  Неговото сърце беше наистина “EХ”, както трябва да бъдат и нашите по най-чист начин.

Нашите сърца и животи трябва да бъдат:

Epectant (очакващи): Неговият Дух е атмосферата на вяра; Неговото присъствие ни кара да мечтаем и мислим големи неща. Вярвайте за велики неща днес, независимо от онова, през което преминаваме или пред което сме изправени.

Excited (развълнувани): Позволете на вашата страст за Бог и Неговите планове за вас да текат през вас като река днес. Повярвайте в онова, което Той ви е обещал и се вълнувайте истински. Бъдете позитивна зараза за останалите във вашия свят (това се нарича евангелизъм).

Extravagant (екстравагантно): Живейте широко, особено когато става въпрос за Бог; давайте много и живейте богато.  Живейте за да направите повече от достатъчно, а не само “колкото трябва”. Дайте най-доброто от вашето хваление – наистина, вашия живот, а не се задоволявате с остатъците, след като всички други вече са взели тяхното.

И разбира се, живейте Excellently (превъзходно). Не живейте опитвайки се да направите онова, което не можете с това, което нямате, а свършете най-доброто, което можете, с онова което имате.

За съжаление,  много често когато хората срещнат християни, те срещат негативна ex-настройка. Те виждат хора, които са изтощени, угаснали и дори изглеждащи като ексхумирани. Не позволявайте това да бъдете вие. Нека си поставим за цел да живеем, за да ги обръщаме към Исус.
Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>