Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Не помнете дълго!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”…

www.isus-hristos.com/wp

Ефесяни 4:25-27

Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола.

Интересен съвет: не позволявайте на слънцето да залезе в разгневяването ви. С други думи “не помнете дълго”, когато става въпрос за взаимоотношения с хората и какво те може да са ви направили. Запомнете – любовта покрива много грехове и според 1 Коринтяни 13 не помни злото.

Ясно е, че ние живеем в реален свят с реални хора понякога те ще могат да направят някакви неща, които имат потенциал да ни наранят или обидят. По начина по който ние отговаряме на тези действия се определя бъдещата ни свобода и нивото на нашето израстване в Бог.

Веднъж играех голф в Уелс на много известно, престижно игрище и бях заинтригуван от малък знак, който видях  и който се отнасяше за дивотите (парчетата от чимовете, повдигната от голфърите при игра). Той гласеше следното “Ако парчетата чим се поставят обратно до пет минути след като са били повредени, до края на деня те ще започнат да се възстановяват, но ако ги оставите повече от пет минути, тогава може да са нужни 15 седмици, за да се възстановят”.

Животът е като игра на голф – винаги ще има някой, който ще взема парчета от вас, понякога нарочно, а друг път неволно. Както и при голфа някои хора имат добри умения, а други не. Вашият живот винаги е в потенциална опасност да бъде засегнат от някой неумел играч – това е живота.

Въпросът е какво ще направите вие, когато това се случи? Ще простите ли бързо и ще започнете възстановяването или ще ги поставите в чакащия лист, докато решите, че вече са изкупили вината си. Повечето пъти не те са тези които страдат от непростителността ви, а самите вие. Шампиони, научете се да връщате отлепеното парче възможно най-бързо, не помнете дълго лошите неща, бъдете сигурни, че всичко е оправено до залез слънце! Не е възможно да се предпазите от зловредни влияния от околните, но само от вас зависи, колко дълго ще отнеме да се излекувате след това.

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>