Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Покаянието – промяна на съзнанието

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Деяния 20:21

като проповядвах и на юдеи и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос.

2 Коринтяни 7:8-11

Защото, при все че ви наскърбих с посланието си, не се разкайвам; ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време. Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние; понеже скърбяхте по Бога, та да се не повредите от нас в нищо. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт. Защото, ето, това гдето се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодувание, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздаване! Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо.

Думата “покаяние” в гръцкия език означава “промени съзнанието си”. Библията разкрива, че то е главно обръщане или завръщане към Бог, което рефлектира в нас, като ни кара да обърнем гръб на ангажираността си с греха. Павел ни казва, че разкриване на Божията милост към нас ни  кара да се обърнем към Него и да се откажем от нещата, които развалят живота ни. Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?”(Римляни 2:4) Когато се срещнем с Божията велика любов и милост към нас, това разтапя сърцата ни и ни привлича обратно към Него. Грехът ни втвърдява, но Божията велика любов ни размеква и ни кара да Го обичаме в отговор. “Ние обичаме, защото Той пръв ни възлюби” (1 Йоан 4:19).

Ние не сме били уплашени от Божия гняв, за да се върнем към Него, а сме били спечелени от Неговата милост и любов. Много хора мислят, че акцентът на покаянието трябва да бъде върху греха. Това обаче не е вярно. Писанието казва, че посланието на Павел беше едно на “покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос.” Обръщането към Бог и вярата, че Исус ще снабди нашите нужди са същността на покаянието. То включва отказване от греха, но е мотивиране от приемането на Божията любов и милост. Причината и мотивацията са Божията любов и доброта; резултатът е отказ от греха. Ние трябва да се фокусираме върху целта, ако искаме да постигнем резултата.

Покаянието не е причинено от взиране във вашия грях и провали. Това би произвело просто съжаление. Покаянието не включва съжаление, а благодарност че не сте изгубили всичко, заради онова което Бог е направил за вас. Величието на Божието дело е онова,  с което покаяния човек е пропит, не с онова което е направил погрешно. Исус е далеч по значим от вашите провали и заслужава вашето абсолютно внимание. Онези които мислят, че техния грях е по-значим от Исусовия успех не са свободни и нямат пълно разбиране за спасението. Това би било като да стоите пред най-невероятното ястие и да плачете за всички предишни години, в които сте били гладни. Има нещо грешно в подобно поведение. Постоянното оплакване на нашите падения не може да ни спаси. Само Исус може да го направи. Нека гледаме към Него!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>