Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Резултатът от отхвърлянето на Исус е нашето приемане!

А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?… А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. (Матей 27:46,50)

За първи път Божият Син извика към Своя Отец и не получи отговор. Исус толкова се отъждестви с човешкото беззаконие, че безкомпромисната Божия святост накара Бог да отхвърли дори Своя собствен Син. Почти веднага след това Той умря, не от раните на разпъването, но от разбито сърце. Така Той изпълни пророческата картина на Месията в Псалмите: Укор съкруши сърцето ми. (Псалом 68:20)

Екзекуцията чрез разпъване на кръст бе най срамната от всички форми на смърт, с която се наказваха най долната класа престъпници. Всичките дрехи на човека са били събличани и той е бил излаган гол на втренчените погледи на всички, които му се присмивали и подигравали. Такава е била цената на срама, който Исус изтърпя като увисна на кръста. А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави… (Матей 27:35-44)

Резултатът от отхвърлянето на Исус е нашето приемане. Никога не е имало такава огромна нужда от Божия лек за раните от срама и отхвърлянето, от които страдат много хора днес. Кръстът на Исус предлага изцеление чрез размяна. Исус понесе нашият срам, за да можем да споделим Неговата слава. Представете си, съблечени от срама и унижението, които сме чувствали непрекъснато от извършен грях в миналото и сега Божията милост да бъдем приети и да споделим Неговата слава. С която ни е обдарил във Възлюбения Си. (Ефесяни 1:6)

Отхвърлянето на Исус отвори пътя за нас да бъдем приети от Бога за Негови деца. Като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа. (Ефесяни 1:5)

Божията святост не ни отхвърля повече като грешни, а съблекли срама от греха заставаме пред Него очистени и освободени чрез кръвта на Исус, и приети като Божии деца. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. (Исая 1:18)

Това е една Божествена размяна произтичаща от Божията любов. Апостол Павел ни моли: молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. (2 Кор. 5:20) Да приемем ли Божията размяна и любов или не. Изборът е наш да кажем да!

По тема от Библията и от книгата на Дерек Принс: ”Благословение или проклятие”. Издателство „Бъдеще и Надежда” – безплатни публикации на Дерек Принс

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>