Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Божият мир

Божият мир се получава даром! Как се чувства човек, който притежава Божият мир?

Човекът се чувства напълно спокоен относно живота си, тъй като е уверен, че го очакват само хубави неща! Този човек знае, че каквото и да се случи той ще лети с Бог в небеса, че душата му ще бъде свободна! Този човек има надеждата, че ще дойде ден, когато всяко зло, всяко изкушение ще бъде далеч от него, че той няма вече да притежава греховната си природа! Надеждата е, че ще дойде време когато Сатана няма да има власт над него! Човекът, който притежава Божия мир не се притеснява от изкушенията, защото знае, че силата, ръководството и присъствието на Святият Дух са винаги с него! Този човек знае, че може всичко чрез Господ Исус Христос и че изпитанията са за укрепване на вярата му!

Този човек не се бой от Сатана, защото знае, че чрез Исус Христос е много по-силен от него! Друго важно нещо е, че човекът, който има Божия мир не е измъчвам от зли мисли! Този човек е научен да обича ближния си, но и врагът си! Този човек запазва самообладание по време на трудности и прибягва в молитви, като знае, че това е силата му – Бог! Този човек е оставил напълно живота си в Божии ръце и когато е в нужда знае, че Бог ще снабди всяка негова нужда за слава на Господ Исус Христос! Божия мир е нещо много ценно, но за да го притежава човек, то той трябва винаги да се стреми към духовен разтеж, непрекъснато да чете Божието слово, да се моли и да не се подава на изкушенията!

Този човек е блажения човек, върху когото е Господната сила! Той не скрива лицето си от Божията светлина, а непрекъсанто търси Неговото присъствие! Този човек е човекът,чиито пътища са прави, чиито език е обуздан и чиите дела са плод на неговата вярата!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>