Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Молитвата е като дишането

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”…

Яков 4:2-3

 “Пожелавате, но нямате; ревнувате и завиждате, но не можете да получите; карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си.”

(прочетете също Марк 11:12-14, 19-24)

Молитвата е духовния бял дроб на вярващия. Тя трябва да бъде упражнявана, за да останете живи и да имате сила за живот. Молитвата е съзнателен контакт с Бог. Молитвата е толкова естествена, както е дишането за физическото тяло. Ако сте живи, вие дишате. Ако сте живи в Бога, вие се молите. Запазвайки контакта с Бог през целия ден е  нужда и привилегия за нас като истински вярващи. Ние не само издишваме нашата комуникация към Бог, но трябва и да вдишваме Неговата комуникация към нас. Очаквайте Господ да ви говори, да ви променя и да ви насочва към велики дела на любов и вярност на Него всеки ден. Очаквайте Той да отправя предизвикателства към зоните на неверие и страх в живота ви и да ви издърпва в свободата на пълната вяра и доверие в Него.

В текста от Яков ние току що прочетохме, че писанията казват, че “нямаме защото не просим.” Понякога ние може просто да искаме нещата да са различни, но това не е молитва, а просто желание. Много е важно не просто да желаем, но да пристъпим при Бог и реално да Го помолим за това от което имаме нужда. Когато молим, ние трябва да помним, че Бог няма да освободи Неговата сила, за да отговори на молитва с егоистични мотиви. Истинската вяра не е себична и е фокусирана върху благословията на другите, а не само на нас самите. Истинската вяра иска и получава невъзможното.

В Марк 11, ние четем, че молитвата е изражението на вярата ни в Божието желание и готовност да посрещне нашите нужди. Но тя не винаги означава молба към Бог за нещо конкретно, тя също говори и на проблемите и заповядва, те да бъдат премахнати. Когато достигнем до препятствия, спънки и проблеми ние трябва да говорим на тези ситуации и да им заповядаме да се изкоренят и да се “хвърлят в морето”. Библията казва, че когато правим това, ние трябва да не се съмняваме в сърцата си и трябва да вярваме, че това което казваме ще се случи. Ако направим това, то “ще ни се сбъдне”. В случая със смокинята която Исус прокле, резултатът от неговото проклятие не беше видим през следващите 24 часа. Но когато Петър я видя отново, той забеляза, че тя беше изсъхнала от корените нагоре. По същия начин когато ние осъществим авторитет в молитва над нещо, то е атакувано от корените и видимото доказателство за влиянието може да бъде забавено, но работата вече е започнала в невидимия свят.

Останете фокусирани и не се разклащайте от видимите неща. Отговорът на молитвите ви вече се случва в невидимия свят, макар че вие не го виждате все още. Не се отказвайте!

Майк Петцер – Пастор на “Семейна църква Жива Надежда”, Тюсон, Аризона

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>