Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Вярата не е много благоразумна

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”…

Здравейте, шампиони!

Евреи 11:1-4

 А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща

Помнете, шампиони – вие сте призвани да живеете чрез вяра (2 Коринтяни 5:7) и вярата е това което угажда на Бог (Евреи 11:6) и активира Неговите обещания в живота ви и в ситуациите в които попадате.

Един от проблемите на вярата е, че тя никога не е много благоразумна (възможна да бъде разумна)! Бог не ви е призовал да бъдете разумни, в смисъл че Той не иска вие постоянно да опитвате да разберете и обосновете как и по какъв начин Неговите обещания могат да станат реалност. Той ви е призовал просто да вярвате с детско доверие, че Той не лъже и ще изпълни обещанията си.

Когато се мъчим да разберем и обосновем нещата с нашия земен ум ние просто се зариваме в работа или още по-лошо, попадаме в зоната на страха. Време е да спрете да правите това, защото Бог ви е обещал нещо и вие не е нужно да го аргументирате, за да стане то реалност. Просто го повярвайте.

Помислете за днешния стих (в началото на публикацията)

Той говори за създанието и за факта, че вселената е била създадена от невидими неща. Пробвайте да разберете това! Повечето от нещата, които Бог създава и прави за нас не могат да бъдат обяснени, защото Той не живее под въздействието на обстоятелства като нас. Запомнете, Той ни е инструктирал просто да вярваме, защото всичко е възможно за тези, които вярват (Марк 10:27)

Бог ни е призовал да бъдем вярващи (пълни с вяра), а не знаещи (способни да разбираме и обясняваме). Вярата в Бог често ще предизвика разбирането ви за възможното. Въпросът тук е “Какво искате вие – да живеете в реалността и разбирането ви за нея или във вярата в прекрасните Божии дела и обещания”. Хайде, шампиони, стъпете твърдо върху словото Му за вашата ситуация, което е повече от вашето знание и разбиране и решете да бъдете вярващи. Бъдете изпълнени с вяра в Неговите обещания и ще разберете какво може да направи Бог, бидейки неограничен от обстоятелства и природни закони.

Желая ви приятен ден!

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>