Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Изцяло отдадени на Бог

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”…

Здравейте, шампиони!

Лука 10:27

 А той отговори: Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си

Ключът за постигане на всичко, което Бог има за вас, е да живеете целенасочено в пълна отдаденост на Него. В този стих четем, как Исус отговори на въпроса на няколко религиозни лидери, които го питаха “Какво е най-важното нещо, което трябва да правим”. Исус не трябваше да мисли дълго, но отговори директно: “Обичайте Бога с всичко, всичко, всичко”.

Забележете, че отговорът не беше “с част” или “малко”, но “всичко”.

Трябва да осъзнаем, че Бог не иска част или дори половината от сърцето ни, но Той иска много. Той не иска да бъде частичен или разпределен с другите неща в живота ни, но желае ние да бъдем напълно отдадени на Него и Неговото царство. Това прекомерно ли ви се струва? Аз не мисля така, защото Той всъщност ни е сътворил, а след това и изкупил. Той е Който даде всичко и стана жертва за нас и заради това, Той има право да очаква от нас също да Му дадем всичко.

Напълно отдадените в стремежа си винаги ще Го намерят

Когато настроим сърцата си да търсим Бога, ние трябва винаги да го правим с пълна отдаденост. Защо? Защото обещанието, че Той винаги ще бъде намерен не е направено за половинчати, но за тези които Го търсят с цялото си сърце.

Еремия 29:13

“И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.”

Отдадено поклонение

Когато ние Го хвалим, това винаги трябва да бъде поклонение с цяло сърце; никога не  просто припявайте настанени удобно или правете просто някакъв вид лесно поклонение. Вместо това трябва да бъдете като Цар Давид, когато той се завърна в Ерусалим с Божия ковчег и да Го хвалите страстно. Участвайте с цяло сърце в този израз на любовта си.

Напълно и половинчато имат различен ефект, но имат и много различно звучене. Когато една църква хвали Бога половинчато това може да бъде “хубав момент”. А какво става когато една църква хвали Бога с пълна отдаденост? Хора, това е звук, който повдига, покрива и прави Небесата да се радват. Този звук също кара демоните да бягат.

Софония 3:14

“Пей, Сионова дъще, възкликнете, Израилю, весели се и се радвай от все сърце, Ерусалимска дъще!”

Бъдете напълно отдадени във всеки аспект от общението ви с Бог!

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>