Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Какви мисли ви забавляват днес?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”…

Здравейте, шампиони!

2 Коринтяни 10:4-5

 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос

Вашият мисловен живот е много силно нещо и всъщност съзнанието може да бъде истинско бойно поле понякога. Ние трябва винаги да имаме власт в сферата на съзнанието ни, за да сме сигурни, че не се забавляваме или каним за дълго мисли, които могат да доведат до нещо, което не искаме. Някой беше казал, че не можем да забраним на птиците да летят над главите ни, но можем да ги спрем да направят гнездо в косата ни. Има огромно количество истина в това.

Всеки ден ние сме бомбандирани от различни мисли от много източници – нас самите, дявола, рекламите са само част от тях. Толкова много източници ежедневно ни хвърлят мисли, които трябва да обработваме. От начина по който се справяме с тези мисли зависи дали ние ще имаме поражение или победа. Може да родите грехове или да правите завоевания за Бог.

Павел ни съветва да развием навик, чрез който да пленим всяка мисъл и след това да използваме Исус, за да видим дали трябва да я задържим или пуснем. Ако мисълта не се вписва в Христовия ум, който сте получили (1 Коринтяни 2:16), хвърлете я надалеч и не я оставяйте, да се установи във вас. Велики планове могат да произлязат от елементарни мисли, но също и големи грехове. Всеки грях в живота ви е започнал като малка мисъл. Хайде, ние всички сме минали през това просто уравнение (Яков 1:14-15) поне веднъж:

1. Помисляте си нещо (изкушението идва)

2. Ако не се отнесете правилно към мисълта (изкушението) тя се превръща в желание

3. Желанието расте и излиза от кутията си, като се превръща в действие и това произвежда грях

4. Помнете края на този път, защото грехът като се развие напълно, ражда смърт

Всичко това може да бъде различно, ако хванем всяка мисъл и я съпоставим с  Божието Слово, за да видим дали е правилна и след това бързо да се справим с нея по правилен начин.

За какви мисли отваряте вратата на съзнанието си днес, шампиони?

Бъдете благословени,

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

One Response to Какви мисли ви забавляват днес?

  1. [...] разум да се покорява на Христос” Вашият мисловен… (read more) Tags: ви, днес, забавляват, Какви, мисли, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>