Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Социалните медии: благословение или проклятие?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Матей 21:1-3

И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, тогава Исус изпрати двама ученици и им каза: Идете в селото, което е насреща ви; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и докарайте Ми ги. И ако някой ви рече нещо, кажете: На Господа трябват; и веднага ще ги изпрати

Живеем в невероятно време, когато става дума за технология и медийни възможности, но трябва винаги да помним, че трябва да ги използваме за добро, да използваме тези инструменти да градим царството Божие.

Аз съм модерен последовател, имам уеб сайт, e-mail адрес и facebook профил и да, аз  tweet-вам. Обещал съм в сърцето си обаче да използвам тези невероятни инструменти за благословение, а не за проклятие, да правя добро а не зло, да градя, а не да събарям. За съжаление когато преглеждам тези сайтове и социални медии, виждам че много християни имат нужда от това откровение.

В този случай ослето бе отвързано с цел; то бе предназначено да бъде превозно средство и да пренесе нещо или по-точно някого. То бе средство, инстумент за превоз. Други можеше да използват това осле за друго – да пренася философски книги, порнографска литература или жълта преса. Този ден обаче то беше използвано да носи Исус, определен да носи надежда и живот. То не беше използвано да носи плочите с Моисеевия закон, но вместо това Източника на славата.

Една проста мисъл за тази сутрин: нека бъдем благодарни за тези прекрасни инструменти на социалните медии, които имаме на разположение днес – инструменти като facebook и tweeter, но да вземе твърдо решение в сърцата си да бъдем мъдри и етични по отношение на начина за използването им. Нека го правим, за да благовестваме Исус на хората и да ги изграждаме. Сигурен съм че вие, както и аз самия, сте били обезпокоявани от хора, които използват facebook и tweeter като платформа за споделяне на техните объркани послания на неверие или за осъждане на хора и служения. Те нямат нищо за споделяне, което да носи живот, така че им липсва платформа в живота от която да оказват някакво влияние, докато не се доберат до профила ви във facebook и не започнат да говорят на приятелите ви техните философии и недоволства. Междувременно светът гледа и стои в недоумение как християни, като канибали, очевидно се опитват да се самоизядат.

Хайде, приятели, нека спрем това! Тези неща точно както ослето са ни на разположение като прекрасни инструменти, за да славим Христос и да правим Него и Неговата любов известна на погиващия свят; за окуражаване и за благословение, а не за проклятие. Така че нека не ги ползваме за маловажни неща, или да петним чрез тях тялото Христово и служенията Му. Нека позволим на тези страхотни инструменти да “носят” Исус. Спомнете си това преди да пишете в Интернет пространството. Използвайте ги да достигнете с благовестието си до целия свят. Да проповядвате какво? Добрата вест за Исус! Каква прекрасна мисъл: ние можем да използваме социалните медии да изпълним великото поръчение на Исус, или ….. за маловажни неща.

Бъдете благословени,

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>