Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Неговата доброта ще промени вашето мислене

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Римляни 2:4

Или презираш Неговата богата благост, кротост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?”

Това е една прекрасна истина с която можем да започнем деня. Добротата на Бог води човека към покаяние. Помислете за това; добротата на Бог е това, което причинява истинско покаяние в нашия живот, а не използването на страх, срам или вина.

Какво е покаянието?

Думата използвана тук за покаяние е същата, която срещаме обикновенно в Новия Завет. Тя е гръцката дума metanoia, което означава “да променя нечий ум или мислене”. Тя има много по –различно значение от еврейската дума в Стария Завет използвана за покаяние – nacham – което означава “да бъда в печално оплакване”.

Вида покаяние, което Бог очаква от нас днес, е това в Новия Завет. Да, ние можем да се чувстваме опечалени, когато сме направили нещо лошо, но не трябва да спираме дотук. Ние трябва да се развиваме и да го правим, като не се страхуваме да променяме начина по който мислим. Защо? Защото ако променим начина по който мисли, ние ще променим и начина по който живеем, но така, че тази промяна да издържи дълго.

Какво ни вдъхновява да се “покаем” или да “променим мисленето си”? Според Римляни 2:4 това е добротата или добрината на Бог. Уоу, представете си това – Бог остава толкова добър и благ към нас в средата на нашата глупост, че в отговор ние трябва да пожелаем да променим нашето мислене, за да го приравним с Неговата истина и път за нашия живот.

Днес ние нямаме очакване за страх, срам или вина идващи от нашия Небесен Баща, но вместо това неспирен водопад на Неговата доброта и милост. Когато Неговата доброта дойде, позволете й да предизвика покаяние, което да ви промени отвъд моментно емоционално изживяване. Вместо това отговорете на Неговата добрина с metanoia, променяща вашия начин на мислене, защото тогава ще промените и начина по който живеете.

Можете ли да преживеете още един ден с Божията доброта излята богато върху вас? Това ще ви промени, шампиони!

Бъдете благословени,

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>