Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Живейте без срам!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Римляни 1:16

Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника

Вземете качествено решение днес, шампиони, да живеете без срам, когато става дума за това кой е Бог за вас и какво Той е направил за вас.

Аз съм се срамувал понякога за определени неща в живота си (като поведение, пропускане на важни моменти, лицемерие и т.н.), но не се срамувам от Исус и истината на благовестието.

Понякога съм се срамувал от някои личности наричащи себе си Църквата в нашето общество, които показват повече любов към компромисите и глупавото държание, отколкото към истината. Те постоянно се мъчат да направят святия Бог да се вмести по удобен за тях начин в греховния им начин на живот, а ние всички знаем че това не може да се случи. Но никога не мога да се срамувам от Исус и Неговото благовестие.

Когато става въпрос за Исус, аз искам да живея по начин който “крещи за Неговата слава”, в който няма срам, живот който ежедневно прокламира истината за Неговото евангелие и славата Му. А вие? Християнството не е религия за мен, а по-скоро истинска връзка и истинско съобщение; личност и съобщение, което има потенциала да спаси абсолютно всеки, който има смелостта да повярва в него, независимо от неговия произход и култура.

Нека не се срамуваме от съобщението или да сме срам за него. Нека винаги да помним, че то е добра а не лоша вест, че не е съобщение за закон и човешки дела, а на слава, милост и вяра. То не трябва да оставя тези, които го вярват с присъда или да са водени от чувство за вина, но да ги прави спасени и праведни (оправдани). Нека отново да се изправим днес за Онзи, който без никакъв срам увисна на кръста за нас: Исус.

Живейте без срам по отношение на вашата любов към Него и истината за добрата вест, която Той носи.

Бъдете благословени,

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>