Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Не си забравяйте ключовете!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Матей 16:19

Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата

Това което Исус обеща на Петър в тези стихове, беше обещание за Църквата и то не само Църквата която беше около тях, но също и за тази която е още жива и действаща днес – за нас. След като Исус възкръсна от смъртта, Той сбъдна това обещание и даде ключовете за Царството на Църквата. Ние държим тези ключове и имаме силата да затваряме неща и да отваряме неща тук на земята и в небето днес.

Това са ключове които имат велика цел и те ни дават възможност и сила да затваряме (вързваме) неща на Земята и на небето и да отваряме (развързваме) неща също така. Моето предизвикателство за вас тази сутрин е просто: толерирате ли неща, които не трябва, просто защото вие не взимате вашите ключове и не ги използвате? Ако е така, направете днес нов ден, ден на победа. Вземете ключовете днес, приятели, и започнете да ги използвате ефективно.

Исус възстанови нашето право да управляваме и властваме, както и да имаме праведна доминация на Земята. Бог в началото даде това право на Адам, но Адам го продаде чрез непослушанието си. Исус чрез неговото послушание  преди 2000 години спечели обратно това право за нас чрез Неговата победа на кръста и я достави до нас чрез Неговия Дух. Той ни даде обратно ключовете на властта, за да ги използваме в ежедневния си живот, а не да стоят на бюфета на живота ни. Давайте, шампиони, вземете ги и започнете да ги използвате!

Бог ни даде ключове, които сега са в наше притежание и имат силата да освобождават неща от небесата на Земята и в нашия живот. Чуйте как друга версия на Библията описва стиховете, които прочетохме:
И това не е всичко. Вие ще имате пълен и свободен достъп до Божието царство, ключове да отваряте всяка врата: без повече бариери между небе и Земя, Земя и небе. Да на Земята е Да и на небесата. Не на Земята е Не на небесата.

Не излизайте от къщи без вашите ключове и имайте прекрасен ден с отваряне и затваряне на много врати.

Бъдете благословени,

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>