Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Повече от песен

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Римляни 8:11

И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.

Преди няколко години църква Hillsong използва тази прекрасна мисъл в една от техните вдъхновяващи песни и още нещо, което те правят добре – направи я много лесна за запомняне и изпяване. Много често се усещам, че шофирам тананикайки си: “Същата сила която победи смъртта, живее в мен, живее в мен”. Това е прекрасна песен, но трябва да е много повече от това в нашия живот. Това трябва да бъде определящо живота ни откровение. Това трябва да стигне от нашата уста до нашето сърце, защото наистина трябва да определи нашия пълен потенциал и възможности.

“Същият Дух” – помислете за това за момент. Същият Дух, който възкреси Исус от мъртвите, живее във вас. Еха! Внезапно измеренията които досега са определяли за вас нещата като възможни и невъзможни започват да се променят пред вас. Точно затова Павел може уверено да каже “Аз мога да направя всичко”. Ако продължите по-нататък ще разбере защо: “чрез Христос, който ми дава сила”. Точно откровението на Павел относно Духът на възкресението го доведе до тази несъмнена истина. Същото това откровение е на наше разположение днес.

Неговият Дух оживява нещата!

Казва се, че ако Той живее във вас, Той съживява и вашите смъртни тела. Истината е, че ако Неговият оживотворяващ Дух живее във вашия живот, Той прави всичко да се съживява – визии, идеи, мечти, здраве и т.н. Наистина навсякъде където на реката на Неговото присъствие е позволено да тече, тя носи живот и съживява нещата дори и от смъртта.

Активиран чрез признаване/ приемане

Ежедневната активация на този вечен потенциал и жива сила е прост резултата от признаване и приемане. Това признаване представлява съгласие с истините, които Словото описва за  вас. Нека ви оставя с един прекрасен стих за активация от Филимон 6: “Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа”

Ефективността от работата на вашата вяра е резултат от вашето признаване на съществуването във вас на това, което е и в Исус Христос. Какво е то? Същата сила която победи гроба, точно това.

Моля се да имате благословен ден.

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>