Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Вземете максимума от всеки сезон/време!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Йоан 4:35

Не казвате ли: Още четири месеца и жетвата ще дойде? Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жътва.

“Пътуването” през живота е преминаване през различни сезони. Изкуството да живеем добре представлява умението да живеем като сеем и жънем  през всеки един сезон. Да живеем означава, че всички ние ще минаваме през различни сезони на живота. Ето един класически стих от мъдростта на Еклисиаста, за размисъл тази сутрин.

Еклисиаст 3:1-2 “Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето: Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото”

Ако имате възможност прочетете и остатъка на тази класическа глава, за да видите различните видове сезони/времена, които всеки един от нас среща по време на пътуването си през нещото наречено живот. Както цар Давид  казва в Псалми 37:25 “Млад бях, ето, остарях, но не съм видял праведният оставен, нито потомството му да проси хляб”. Ние всички минаваме през младостта и надяваме се – старостта, както и всички сезони/периоди между тях. Срещал съм някои стари хора, които живеят в съжалението си, че вече не са младежи. Виждал съм и млади хора, които нямат търпение да дойде следващия сезон в живота им (да се оженят например), но за съжаление пропускат сезона в който се намират в момента. Нито един от двата случая не е добър разбира се. Отговорът на въпроса как да вземете максимума от живота, е да обичате сезона в който се намирате в момента.

Не можете да се върнете и да преживеете отново отминали времена, но можете да се учите от тях. Не би трябвало да бързате напред към следващото време, защото тогава настоящето ще е преминало. Ключът за нас днес е да грабнем настоящия сезон. Така че решете днес да учите от отминалите сезони, обичайте този в който сте днес с вяра и очакване, вълнувайте се за тези които ви предстоят в бъдеще, обещани от нашия Бог. Всеки сезон има нещо за вас, така че се уверете, че обирате плодовете му.

За всичко има време. Има време за остаряване, време за връзки, време за служение и бизнес, време за всичко и във всичкото това време има и такова да засаждате и да берете, това което сте посадили.

Ето малко храна за размисъл за вас днес, за да разсъждавате върху сезона в който сте в момента:

  • В какъв сезон сте днес? Време за сейтба или за жътва е?
  • Вземате ли от настоящия сезон всичко което трябва или можете да вземете?
  • От какво друго имате нужда, за да се радвате и грабнете времето в което се намирате в момента

Бог да ви благославя – моля се за просперитет в настоящия сезон от живота ви. Не казвайте “След 4 месеца…”, но вземете решение да живеете нашироко днес живота, който Бог ви е дал!

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>