Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Какво сеем в живота си?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Галатяни 6:7

Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне

Добре дошли в още един ден в който имате възможност да живеете и функционирате според Божиите вечни принципи на сеитба и жътва, бидейки уверени, че каквото изберете да засеете, това и ще пожънете.

За мен основната дума в днешния стих е “каквото”, защото тя декларира, че принципът означава, че каквото и да сеете в абсолютно всяка област на живота си, резултатът ще е идентичен със семето ви. Този принцип е ефективен във всеки квадратен сантиметър от пейзажа на вашето съществуване.

Помислете за това – вечният принцип на сеенето и жътвата се отнася днес за:

  • Вашето здраве и физическа форма
  • Вашите финанси и благополучие
  • Вашите връзки

И особено за вашата духовна връзка със Създателя

Това са само наколко значими зони в които трябва целенасочено да сеете добро. В тези сфери, а и във всички останали, можете да бъдете сигурни, че това което приложите ще определи и резултата. Помислете за сферата на хваление във вашия живот. В случай че влагате енергия и страст в хвалението ви към Бог е учудващо, какво можете да “ожънете”, докато човека стоящ точно до вас, който не го прави по този начин, може да прави привидно същото, но не получава резултат. Защо? Единият сее правилно, а другият не.

Ето и същия стих в друг превод: “Не се лъжете: Никой не може да заблуди Бог. Това което човек сее, това и ще ожъне. Човекът който сее егоизъм, игнорирайки нуждите на другите, игнорирайки Бог, получава реколта от плевели. Но онзи който посее отговор на Бог, позволявайки на Духа да го възрастява, жъне реколта от истински живот, вечен живот.”

Нека днес сме мотивирани да се уверим, че:

1. Ние сеем мъдро в цялата градина на живота си и не се опитваме да заблудим Бог и да излъжем другите. Ние трябва да прилагаме активно този динамичен принцип ежедневно.

2. Ние харесваме семената, които използваме, за да не свършим с жътва на горчиви плодове, вместо на най-добра пшеница
И най-накрая, аз обичам този стих заради призива към нас да имаме чувствителни сърца, за да чуем Бог, когато ни вика да сеем. Да чуем и да бъдем достатъчно смели, за да отговорим дори и когато изглежда, че е безмислено.

Бъдете благословенни!

Анди
Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>