Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Вярата е отговор

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Матей 4:18-20

И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Вървете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите, и отидоха след Него.

Нека отново разсъждаваме върху силата на отговора на база на отговора на тези млади мъже, които започнаха деня като рибари и го завършика като ученици на Исус, който щеше да промени света.

Какво беше това, което промени напълно техния живот в един единствен момент? Да, това беше фактът, че Бог им показа Неговите намерения за тях, но също така и че те отговориха с вяра на Божиите думи и пристъпиха с вяра към непознатото. Вярата е верния отговор и запомнете, тя е отговор, който винаги радва Бог (Евреи 11:6).

И така – за тях това беше ден като всеки друг. Те бяха заети да свършат ежедневните си задължения, когато Исус се обърна към тях и стовари Божиите намерения за техния живот върху тях. Нямаше двудневен семинар с мултимедийна презентация и време за въпроси и отговори накрая, нито вечеря за общение. Имаше само един момент в който те трябваше да дадат отговор и да активират тази възможност за напълно нов живот. Те можеха да се обърнат към него и да кажат “Това е прекрасно, но малко плашещо – не, благодаря” и Исус щеше да се обърне и да продължи пътя си. Те не направиха това, но вместо това приеха, че това беше истина от Бог, отговориха с вяра и тръгнаха с Него.

Точно така постъпиха Авраам и толкова много библейски герои. Авраам също имаше обикновен живот, когато Божиите намерения му се изявиха внезапно и той имаше право на избор – да отговори или не коректно. Един напълно нов живот започна за него, когато той пристъпи с вяра в изцяло ново следване на Бог с вяра.

Божието намерение винаги може да отмине и ако вие кажете “не” Той ще използва някой друг. Притеснителното нещо в този факт е, че вие може да видите изпълнението на плана и да съжалявате, че не сте го извършили вие, защото това е било предложено на вас. Не пропускайте Божиите моменти в живота си. Аз вярвам, че Бог приготвя нашите сърца за тези моменти на предизвикателство, преди те да настъпят. Ние не знаем, какво ще се случи, но знаем, че нещо ще стане. Уверете се, че сте готови като учениците и Авраам за внезапен призив на Бог, Който да ви предложи някое от Неговите велики намерения. Уверете се, че не сте като младия, богат управител, който мислеше, че е готов за този момент, но когато той дойде, се оказа че не е. Той не можа да види отвъд неговия настоящ живот на богатство и превилегии онзи по-голям и невиждан живот, който Исус му предлагаше. Когато вие чрез вяра отговорите правилно на Бог, винаги ще получите повече от това, което можете да си представите или очаквате.

Нека завършим днес, като отново си припомним за върналия се прокажен:

Лука 17:19 И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те спаси

Шампиони, помислете върху това: той не търсеше спасение. Той беше самарянин и дойде, за да бъде изцелен. Това което намери беше изцеление, но и спасение. Когато отговорите правилно на Бог, вие получавате не само това което очаквате, но и неща които никога не сте вярвали, че са възможни.

Бъдете благословенни!

Анди
Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

2 Responses to Вярата е отговор

  1. On April 9, 2014 at 22:56 мария said:

    35 На следващия ден Йоан пак стоеше там и с него бяха двама от учениците му, 36 и като погледна към минаващия Исус, каза: „Ето Агнето на Бога!“ 37 И като чуха неговите думи, двамата ученици тръгнаха след Исус. 38 Тогава Исус се обърна и като видя, че го следват, ги попита: „Какво искате?“ Те му отговориха: „Рави (което означава „Учителю“), къде живееш?“ 39 Той им каза: „Елате да видите.“ И те отидоха и видяха къде живее, и останаха с него през този ден. А беше около десетият час. 40 Андрей, братът на Симон Петър, беше един от двамата, които чуха думите на Йоан и тръгнаха след Исус. 41 И най–напред той намери брат си Симон и му каза: „Намерихме Месията“ (което означава „Христос“). 42 И го заведе при Исус. Исус го погледна и му каза: „Ти си Симон, Йоановият син, ще се казваш Кифа“ (което на гръцки е Петър).
    Двамата братя несъмнено са знаели познавали пророческите писания.При срещата си с Исус те разбират че пред тях е очаквания месия.Да не забравяме и свидетелството на Йоан Кръстител.Всичко това спрособства да вземат важното решение и да станат ученци на Исус.
    Днес всеки един може да поеме пътя да опознае Исус и да стане негов последовател.Това е може би най – важното решение за всеки.От това зависи и бъдещето ни.

  2. On February 20, 2023 at 10:00 Вярата е отговор – Evangelsko.info said:

    [...] и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага… (read more) Tags: Вярата, новини, [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>