Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Ще се движиш ли с облака?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Числа 9:21-23

И понякога облакът стоеше само от вечер до заран; но пак на заранта, когато се дигаше облакът, тогава и те тръгваха; когато се дигаше облакът, било денем или нощем, тогава и те тръгваха. Ако облакът продължаваше да стои над скинията два дена, или един месец, или една година, то и израилтяните оставаха в стана си и не тръгваха; а когато той се дигаше, те тръгваха. Според Господно повеление разполагаха стан, и според Господно повеление тръгваха; те пазеха заръчаното от Бога, както заповядваше Господ чрез Моисея.

Вчера започнахме разсъжденията си върху промяната. Промяната винаги е присъствала в живота на онези, чиято цел е следване на Бога; помислете си само, какво би означавало да сте едно от децата на Израил например. Библията ни разкрива, че за известен период от време те са били водени през деня от облак, а вечерта от огнен стълб. Това изобразява Божието присъствие и те трябваше да го следват където и когато то мърдаше. Това е доста интересно четиво, особено за онези, които мразят промените и обичат нещата да стоят такива каквито са. Във всеки един момент без предупреждение облакът можеше да се премести и да промени нещата за всички. Библията ни разкрива, че понякога той стоеше без да помръдне няколко дни, друг път седмици и месеци и тогава без предупреждение тръгваше. Когато се движеше, това означаваше, че отново има промяна, но в същото време и избор – как децата на Израел ще отговорят на промяната.

Представете си отново, че вие сте били там. Може би вече сте се били местили 20 – 30 пъти, установявали сте дома си на 20-30 различни места. Понякога това е ставало до река, понякога не. Понякога се е случвало под дървета, където вие и семейството ви сте имали възможност да се наслаждавате на сянката, но следващия път е нямало никакви дървета. Последния път може да сте имали страхотен късмет – може би сте се чувствали невероятно до или под някое палмово дърво. Или пък само за няколко седмици вие сте си отгледали някакви хубави зеленчуци, всичко е било отлично и тогава….. внезапно сте чули гласа на викача бягащ из лагера и крещащ “Облакът се развижи отново!”, което всъщност е значело “Всичко се променя отново”.

Със сигурност понякога часто от хората са си мислели “Стига, това вече е прекалено. Мисля, че ще остана тук, защото вече достатъчно промени имах в живота”. Истината е, че ако останеха, те можеше да имат някаква степен на комфорт, но никога нямаше да видят онова, което Бог щеше да направи или мястото където Бог щеше да ги поведе след това. Те никога нямаше да изпитат дългосрочния план на Бог, а само настоящия момент.

Промените обикновено са неудобни, включват реаранжиране и притеснения, но ако са причинени от Божии движения, тогава трябва да бъдете готови да “пакетирате” сигурността си и въпреки неудобствата да тръгвате отново. Днес ние може и да не следваме физически облак или дим и огън, но Бог продължава да се движи и търси хора, които изберат да живеят извън временните удобства, за да преживеят Неговите планове за техния живот по-нататък. Помнете, че в Еремия 29 се казва, че Той е планирал просперитет за вас и ще ви даде бъдеще и надежда. Понякога се налага Той да ви мръдне (вас или нещо което правите) в удобна позиция за това, което Той е приготвил за вас в бъдеще. Точно затова вие трябва подобно на децата на Израил в този момент да приемете промяната с вяра.

А вие, шампиони, ще тръгнете ли с облака?

Бъдете благословенни!

Анди
Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>