Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Призовани за агенти на промяната

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Исус Навиев 1:10-11

Тогава Исус заповяда на началниците на народа: Преминете през стана и заповядайте на народа, казвайки: Пригответе си храна за път; защото след три дни ще прекосите Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, ви дава да притежавате.

В този стих четем за първия момент в който Исус Навиев пое ролята на водач, която бе получил от Бог. Ролята на водач, която в миналото принадлежеше на Моисей; роля която включваше водителството на Божия народ там, където те не можеха да отидат дотогава. Това беше роля, която означаваше за него да бъде носител на промяната. Той трябваше с кураж да прeведе Божиите хора от установеното им място към планираното от Бог за тях. Виждаме как той се изправя и поема тази роля, като прави приготовления да ги поведе към Божиите намерения. Той изпраща пратеници между хората, които да ги инструктират да пакетират багажа си и да се приготвят за ново преместване. Сигурно се сещате, че той не се извиняваше за това, че причиняваше неудобства. Защо? Защото той можеше да види обещаното бъдеще.

Когато четете Библията вие бързо забелязвате, че всички най-добри Божии лидери винаги са били “агенти на промяната”. Те са били хора, които не са се страхували да се изправят срещу статуквото и тежките ситуации и да дадат нови насоки на обстоятелствата и живота. Божиите водачи и днес все още го правят. Те изтриват установените рамки и преподреждат обстоятелствата. Те също са водени от желанието да поддържат това, което Бог прави в движение. Както научихме вчера, ако те следват Бог, тогава можем да предвидим, че те ще водят нещата към промяна във всеки един момент или казано по друг начин, когато “облакът се движи”.

Вие чакате ли все още промяната? Аз вярвам, че ние не трябвада сме хора, които просто чакат промяната, но всъщност се изправят и са причината тя да се случи, когато усетим, че е време за това. Ние трябва да бъдем Божии агенти на промяната, които гледаме към бъдещето и не просто правим нещата по обичайния начин. Ние трябва да бъдем хора, които прегръщат промяната, а не й се съпротивляват. Хора които всъщност се наслаждават на помяната, защото разбираме плодовете и новия живот, които тя може да произведе.

В каква ситуация сте вие в момента, която ви провокира да спрете да чакате за промяна и да създадете такава? Кое е нещото, което знаете, че Бог ви показва и опитва да ви накара да погледнете през “нови очи”? Какво е това старо нещо или време, което вече трябва да напуснете и тази нова възможност, към която трябва да се втурнете смело?

Понякога трябва да седнем и да чакаме определени неща и хора да се променят, но друг път не е така и Бог ни чака да свършим нещо определено. Бог ни чака да се изправим и да осъществим промяната. Да бъдем агенти на промяната за Него.

Направете го, шампиони! Ако не ви харесва, какво се случва в живота ви, вземете Божията мъдрост и направете нужните промени.

Бъдете благословенни!

Анди
Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>