Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Още една нощ с прасетата?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Лука 15:17-20

А като дойде на себе си, речe: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад! Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана, и дойде при баща си.

Тук виждаме приключенията на непокорния син в притчата, която Исус каза за Изгубеният син. Точно тези стихове са много важна повратна точка в този разказ. За да разберем историята нека си припомним – той напусна дома си, въпреки волята и съвета на баща си, изгуби и прахоса всичко което взе със себе си и се отзова при прасетата във ферма в която работеше и беше гладен и искаше да яде от храната на свинете. Да, нещата съвсем не се случиха така, както той планираше. В крайна сметка той осъзна, че е сбъркал и е направил серия от неправилни избори, които причиниха ужасна промяна и последствия в живота му.

Прекрасно е все пак, че накрая той се осъзна, което означава че той най-накрая остави грешното си мислене и разбра истината, но нищо не се промени за него в този момент. Той все още беше със свинете, далеч от баща си, все още гладен и с желание да яде от храната на животните. Няколко неща трябваше да се случат, за да предизвикат промяната, от която той се нуждаеше в настоящия си живот. Първото беше, че той трябваше да направи нещо свързано с това осъзнаване. Само разбирането не беше достатъчно. Той трябваше да го свърже с действия. Добрите намерения са хубаво нещо, но сами те не постигат нищо.

Вижте какво направи той: избра да прегърне промяната, промени начина си на мислене и каза “Ще стана”. Стига мислене, нека да действаме. След това направи план, какво ще каже на баща си. И после направи нещо, което наистина задвижи нещата: “И стана, и дойде при баща си”. Той осъществи на дело своето желание за промяна, стана агент на промяната, излезе от фермата и тръгна към бъдещето, което наистина искаше.

Помислете за това: ако той не беше позволил на промяната в неговия ум и след това не беше имал куража да действа според нея, той щеше да остане още една вечер при свинете, после още една вечер, и ….. сещата се, още една също. Той най-вероятно щеше да умре при прасетата заедно със своето нереализирано осъзнаване. Не, този млад мъж задейства плана си и както вече прочетохме, отиде от добро към добро, повече от всичко което си беше мечтал.

Урокът днес е – ако сте в положение или място, където не искате да сте и знаете, какво трябва да промените, изправете се и се задействайте към мястото където трябва да бъдете. Никога не е прекалено късно за промяна. Всяко ново пътуване започва с една малка крачка.

Бъдете благословенни!

Анди

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>