Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Помъдрейте и се “обединете”!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Здравейте, шампиони!

Матей 19:5-7

Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът”. Така че не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.

Това се отнася за съпругите и съпрузите!

Бог създаде брака и той е силен съюз между двама души. Съюз който е силен както физически така и  духовно. Това е съюз като никой друг, в който двама души стават едно ново същество, една нова жизнена сила. Не подценявайте силата си като едно цяло и случващото се, когато отделяте време и се молите заедно. Вие се молите като двама човека, но за Бог вие всъщност представлявате един глас и едно желание. Когато вие посветите време да се изправите в съгласие в молитва с едно сърце, едно желание и една цела вие можете да преместите планини.

Да бъдем наистина единни е изключително важно. Дяволът знае това и затова постоянно работи и се опитва да установи разстояние между господина и госпожата, обикновенно с незначителни неща, които настина нямат голямо значение. Той знае, че ако може да разстрои съюза на двамата, тогава в общата им молитва ще има объркване. Помнете, когато Бог ни гледа, Той вижда двама, които са станали едно. Ако не сме в съгласие помежду си в молитвите ни, това е все едно че някой човек се моли, без да е в съгласие със самия себе си. Всичко което той би произвел ще е объркване.

Аз си спомних за тези неща, когато днес за известно време можах да съединя ръце с моята красива съпруга Джина и се молихме за промяна в накои настоящи ситуации от живота ни, както и за да Му поверим някои много важни неща. Удивително е как при подобно действие Неговото присъствие незабавно обгръща и двамата, както и увереността с която се изпълваме, че Той работи за нас и чрез нас.

Хей, мъже и жени, това е изключително важно, ако искате да имате ефективен молитвен живот – имам предвид, че можете да видите нещата да се случват. На едно място в днешния стих се казва “човек да не го разлъчва”. Помислете за това: какво се опитва да разедини вас и съпругата ви и което отслабва истинския потенциал на вашите молитви? Не позволявайте живота, притесненията, заетостта или нещо друго да ви попречи, да отделяте време когато е нужно, за да се молите заедно в единство. Когато един мъж и една жена се изправят заедно пред Бог с едно сърце и една молитва, планините настина могат да се преместят. Помислете за това: вашето семейство, вашите финанси и всички неща, които правите заедно, имат нужда от вашите мъдрост и единство.

1 Петрово 3:7 говори доста за брака и как ние трябва да се почитаме един друг, като отделни части с различно предназначение в брака. Той казва това, за да ни окуражи да съжителстваме заедно в мир. Защо? Много просто, това е което се казва накрая “за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви”. Не зная за вас, но аз не мога да си позволя нещо да възпрепятства молитвите ми и ще направя всичко възможно, за да избегна това.

Отделете известно време днес, за да застанете заедно с “другата часто от вас” за разговор с Бог.

Бъдете благословенни!

Анди
Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>