Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Помнете същественото!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Лука 10:38-42

И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си.Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му. А Марта като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не Те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне.Но Господ в отговор й рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща;но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.

Има време, за да бъдем самоотвержени работници като Марта. Велики църкви са били създавани от вярващи служители тип-“Марта”, които продължават да служат дълго след като другите са се прибрали в къщи. Исус не порицаваше този “служителски” начин на живот, но Той внимателно й напомни, че нейната ус%D

Comments are closed.