Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Изпратеното да ви събори, всъщност може да ви преобрази.

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Исая 54:17

Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.

Ако погледнете на значението на думата използвана тук за ‘оръжие’, между другите неща то означава предмет или вещ. Божието обещание към вас днес е, че нито вещ, предмет или нещо което е изпратено срещу вас няма да успее, защото вие живеете за Него. Забележете, че обещанието не е, че няма да има такива неща, но че те няма да успеят да извършат онова, за което са били изпратени.

Животът прилича доста на ТВ шоу игра, която имаме в Англия, наречена “Донеси го на стената”. Участниците в това шоу стоят до един басейн и в определени моменти, когато светлините започнат да премигат, срещу тях приближава една стена, която може да ги избута в басейна. В стената винаги има отвор, но той е с различна форма всеки път. Ако участникът успее да се извие и така да придобие формата на отвора, тогава той преминава през стената и остава в състезанието. Тоест, ако участникът премине през стената, тя не го елиминира, а всъщност го преобразява (дефинира) като победител, оставяйки го в по-добра позиция в играта, отколкото е бил преди това.

Чуйте: точно както това шоу, когато изберете да живеете за Бог, вие ще срещнете стена след стена идващи срещу вас, но никоя от тях няма да ви унищожи. Вместо това всяка от тях всъщност ще ви преобразява. Изкуството е да успеете да се промените, за да преминете през всички тези различни стени.

Помислете за Давид: неговото бъдеще на цар и национален водач беше от другата страна на една много реална стена, стена във формата на мъж наречен Голиат. Тази стена не го смаза, както очакваха филистимците, а вместо това го изгради като водач в очите на всички, които гледаха. Всичко което той трябваше да направи, бе да следва Божия план и да премине през нея, като се промени от едно овчарче във войн на завета.

Чуйте, шампиони, вашата стена (настоящи предизвикателства) могат да бъдат различни от моите, но Бог е обещал и на вас и на мен, че тя няма да ни унищожи, за каквото е била пратена, но вместо това ще ни преобрази. Прекарайте известно време с Бог и намерете своя път през нея, знаейки, че след тази ще има и друга и вие ще се промените и ще победите също и следващата.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>