Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Повдигни очи!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Марк 8:22-25

Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него. И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо? И той, като подигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам неща като дървета, които ходят. После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно.

Това беше една от любимите ми истории, когато бях дете. Мисля, че беше  “плюна на очите му” това, което привлече вниманието ми и винаги ме караше да се смея. Още веднъж ние виждаме Исус да действа “out of the box” (извън общоприетите стандарти) изключително неконвенционално, когато става въпрос за начина, по който той избра да помогне на този мъж. Сигурен съм, че слепият мъж не очакваше такова неща. Той никога дори и не си беше представял в най-смелите си мечти, че чудото от което се нуждеше, ще включва някого, който твърдеше че е Божия Син, плюещ в лицето му.

Забележете обаче, че преди плюенето  първото нещо което Исус направи, беше да го извете навън от мястото, на което бяха в момента. Ако вие очаквате в Божието чудо или прелом в живота си, първото нещо което може да се наложи да промените, е вашата локация. Не говоря задължително за физическата локация, но за други места в които животът ни може да се намира в момента. Другите неща от които може да се наложи, да се отървем, е възможно да бъдат мислене, очаквания и вярвания. Например, ако вие не вярвате, че Бог изцелява и днес, ще трябва да напуснете това място на неверие и да Му позволите да ви заведе в нова локация, така че да може да направи това, което Той иска да извърши за вас.

Аз вярвам, че Исус не можеше да направи каквото искаше там, където мъжът беше в момента. Може би онова, което задържа Бог да извърши желаното от Него в живота ви, е мястото на което сте в момента. Това може да не е вашата вяра или мислене, а нещо друго като непростителност, ревност, лошо отношение или дори ограничено мислене. Точно както Исус имаше преломни планове за този сляп човек онзи ден, Той има такъв и за вас. Позволете на Неговия Дух да ви изведе от мястото, където не е необходимо да бъдете повече. Позволете Му да ви позиционира там, където трябва да бъдете, за да може Той да направи онова, което е планирал за вас. Помнете също така, че Той го изведе – в този момент мъжът беше все още сляп и не можеше да вижда, къде трябваше да отиде, така че той сложи ръцете си в ръката на Исус и Му позволи да го заведе на нужното място. Днес Божият Дух е онази същата ръка, протегната към всеки един от нас, предлагайки същата подпрепа и помощ. Молете се днес “Господи, заведи ме където Ти искаш да бъда, така че Ти да можеш да извършиш с мен онова, което си планирал за живота ми!”. Аз знам, че Той ще го направи. Нека да носим тази мисъл със себе си днес!

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>