Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Повдигни очи!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp

Марк 8:22-25

Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него. И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо? И той, като подигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам неща като дървета, които ходят. После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно.

И така, Исус изведе този мъж извън селото и след това се помоли, той да получи чудото, от което отчаяно се нуждеше. Забележете, че Той направи това на два етапа. Това не се случи внезапно, а в два отделни момента. Казва се, че първо мъжът подигна очи  и каза “мъже като дървета, които ходят”. Това означава, че той видя нещо, но все още не съвсем ясно. Нещата изглеждаха по-добре от преди, но все още не бяха перфектни. Толкова се радвам, че Исус не каза “Е, това е. По-добре е от преди, нали?”. Не, Той отново положи ръце на главата на мъжа и когато го направи, мъжът се втренчи отново и зрението му стана перфектно. Той вече не виждаше движещи се сенки, а чисти и ясни образи с напълно възстановеното си зрение.

Онова  което научих от тази история е, че когато повдигнем очи към Бог нещата се проясняват, а когато продължим да гледаме нагоре, те стават перфектно ясни.

Правейки избора, както този мъж, да погледнете нагоре и да видите Исус във вашата ситуация е избор, който трябва да правите ежедневно. Въпреки че ние не сме физически слепи, понякога може да изглежда, като че сме изгубили нашето зрение за живота и не можем да виждаме ясно нещата, по начина по който сме го правили в миналото. В тези моменти най-доброто нещо, което можем да направим е да “погледнем нагоре” и да не спираме да го правим. Както този сляп мъж, когато за пръв път погледнете към Исус, нещата се проясняват малко, но Бог не иска вие да се спрете дотам, а желае да продължите да гледате нагоре, докато видите нещата перфектно ясно.

Хей, шампиони, ще позволите ли на Исус да ви поведе за ръката днес и да ви накара да погледнете нагоре? Не се спирайте при “малко подобрено” зрение за живота си или ситуацията през която евентуално преминавате – продължете да гледате нагоре към Исус докато нещата станат максимално ясни и вие можете да видите вашия бъдещ път. Исус поведе този човек, когато той не можеше да вижда пътя пред себе си, но след това го поправи, така че той успя да го направи и сам. Когато той отиде при Исус, не му беше възможно да вижда нищо, но след като прекара известно време с Него, нещата изглеждаха по-добре. След известно взиране в Него, той получи идеално зрение и можеше да ходи и сам.

Бъдете благословенни!

Анди Елмс

Copyright (C)2012 Great Big Life :: All rights reserved.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>