Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Неговата доброта ще промени вашето мислене

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! Римляни 2:4 “Или презираш Неговата богата благост, кротост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?” Това е една прекрасна истина с която можем да започнем деня. Добротата на Бог води човека към покаяние. Помислете за… (read more)

Какви мисли ви забавляват днес?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! 2 Коринтяни 10:4-5  “Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос” Вашият мисловен… (read more)

Не помнете дълго!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Ефесяни 4:25-27 “Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; нито давайте място на дявола.” Интересен съвет: не позволявайте на слънцето да залезе в… (read more)

Живот със задоволство

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Здравейте, шампиони! 1 Тимотей 6:6 “А благочестието, приемано със задоволство, е голяма печалба; защото нищо не сме донесли на света, нито можем да изнесем нещо” В развитите страни ние живеем в общество, което постоянно ни кара да искаме повече, да купуваме по-големи неща, да обновяваме, да… (read more)

Откъде е помощта ви?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Псалми 121:1-3  “Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати кракът ти; Онзи, Който те пази, няма да задреме.” Първите три стиха от този Псалм… (read more)

Молитвата – реч към Бога

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 6:5-8 “И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във… (read more)

Вярата не е много благоразумна

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Евреи 11:1-4  “А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, така че… (read more)

Как да избегнем големите катастрофи?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 7:24-27 “И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;  и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе… (read more)

Покаянието – промяна на съзнанието

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 20:21 “като проповядвах и на юдеи и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос.” 2 Коринтяни 7:8-11 “Защото, при все че ви наскърбих с посланието си, не се разкайвам; ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова… (read more)

Изцяло отдадени на Бог

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… Здравейте, шампиони! Лука 10:27  “А той отговори: Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си” Ключът за постигане на всичко, което Бог има за вас, е да… (read more)