Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Спрете да казвате ако, защо и може би!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Марк 9:22-24 “И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага… (read more)

Така правят великите бащи

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 6:31-32 “ И така, не се тревожете и не казвайте «Какво ще ядем?» или «Какво ще пием?», или «Какво ще облечем?»2 Езичниците търсят всичко това. Но вашият небесен Баща знае, че имате нужда от всички тези неща.” Досега отделихме време да обсъдим отново живото-променящата истина, че… (read more)

Бъдете Негови пратеници във вашия свят!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни 5:18-20 “Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение;сиреч, че Бог в Христа… (read more)

Да дадем на Бог това, което търси!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8 “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята?” Това изявление завършва с въпросителен знак, което значи, че изисква отговор. Искам да ви предизвикам, както това предизвика мен, като ви питам, как ще… (read more)

Бъдете с отворени сърца за нуждата!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 1 Йоан 3:16-18 От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще… (read more)

Твърдата вяра се отплаща

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 18:8 “Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?” Отново, нека да подчертая или по-точно да поставя този откъс в контекст. Следва притчата за упоритата вдовица, използвана от Исус като пример на постоянна… (read more)

Дайте на Бог най-доброто от себе си!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Царе 24:24 “А царят каза на Орна: Не; но непременно ще го купя от тебе за определена цена; защото не ща да принеса на Господа, моя Бог, всеизгаряния, за които не съм похарчил.” Цар Давид търсеше да купи място, за да изгради олтар на… (read more)

Каква е вашата история?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Евреи  11:1 “А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.” Вярата е направила възможно за стареите, или за “старите вярващи” да получат добро свидетелство –“добра история“ и същата тази вяра ще позволи… (read more)

Предайте онова, което обичате в Неговите ръце!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Лука 23:44-46 “А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата. И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като… (read more)

Дайте на Бог днес онова, което Той заслужава!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Римляни 12:1 “И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.” Както казахме вчера, ако имате пулс значи сте живи, а ако сте живи това е благодарение на добротата и правотата… (read more)