Blog.Isus-Hristos.com

ИСУС ХРИСТОС

Когато нещата не вървят според плановете ни

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Притчи 19:21 ” Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои.”. Колко вярна е тази притча! Само си помислете, колко често ние имаме нашите сърца изпълнени с много планове. Планове на база на онова, което ние мислим, искаме или преценяме,… (read more)

Отдавайте почит на Агнето!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Филипяни 3:20-21 ” Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.” Чрез вяра в… (read more)

Една перфектна семейна снимка

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Летописи 20:13 ” А целият Юда стоеше пред Господа с челядите си, жените си и чадата си”. Харесвам картината, която този стих създава: семейства стоящи пред Бог заедно, обичащи и отдадени на Него. Може би това е картината, която вие виждате всяка неделя в… (read more)

Не стискайте живота си в своите ръце, а го поставете в Неговите!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Деяния 2:21 ” И всеки, който призове името Господно, ще се спаси” Когато призовахте името Господне, според обещанието, вие бяхте спасени. Спасени от какво? Вие бяхте спасени/опростени от вашите грехове, но в същото време и от последствията от падението на Адам и Ева. Вашата вяра… (read more)

Не работете напразно!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалми 127:1 ” Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.” Този Псалм ни напомня нещо много полезно, а именно да се уверим, че Бог е замесен в това, което правим в теста на живота си…. (read more)

Божията благосклонност/ благодат – Част 4

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Коринтяни  6:1-2 “И ние, като съдействуваме с Бога, тоже ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат. (Защото казва: – “В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти помогнах”; ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).” Сега е прекрасна… (read more)

Божията благосклонност/ благодат – Част 2

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 67:1 “Бог да се смили (да покаже благосклонност) над нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над нас!” “Бог да се смили да нас…”. Аз смятам, че Бог има изобилие от милост и всеки път когато я показва, Божествена благосклонност бива… (read more)

Божията благосклонност/ благодат – Част 1

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp 2 Петрово 1:2 “Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ.” Какво всъщност означава тази дума – благосклонност? Речникът я дефинира като “да покажа отношение на предпочитание, да дам преимущество на някого, или да привилегировам нещо”. Не… (read more)

Кого слушате?

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 17:2-5 „И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него. И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако… (read more)

Две плодоносни дръвчета, а не само едно!

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Галатяни 5:22 ” А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност” Нека днес поговорим за характера и нуждата от неговото усъвършенстване. Когато ежедневно вървим с Бог ние би трябвало да преживяваме развитието (разтежа) на две неща в живота ни: даровете… (read more)