Исус Христос
"Аз съм Пътя, и Истината, и Живота"

Здравейте в сайта на Спасителя Исус Христос

Единствената цел на този сайт е да Ви помогне да стигнете и познаете нашия Господ Исус Христос. "Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот" (Йоан 3:16)

Ако все още не познавате Исус и не сте го приели като Ваш личен Спасител, не отминавайте с лека ръка тази страница! Спрете! Отделете й малко време! Помислете дали живота Ви е пълноценен и стойностен! Помислете дали имате отговор на въпроса - защо сте тук! Това може да бъде най-важния момент във Вашия живот, а и във вечността, част от която сте и Вие. Научете още...


Как може да получите от Бог дара на вечния живот? Как може да срещнете Исус?

Вие можете да приемете Исус веднага, дори и сам/а, чрез вяра в молитва. Молитвата е разговор с Бога. Бог познава сърцето Ви и не се интересува от думите Ви. Той се интересува единствено от мислите в сърцето Ви. Още...

Примерна молитва на покаяние пред Бог

Господи Исусе аз имам нужда от Теб. Благодаря ти, че умря на кръста за моите грехове. Отварям вратата на моя живот и те приемам за мой личен Спасител и Господ. Благодаря ти, че прощаваш греховете ми и ми даваш дара на вечния живот. Вземи живота ми и ме направи такъв, какъвто искаш да бъда.

"Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възпресил от мъртвите, ще се спасиш" Римляни 10:9

Ако си казал тази молитва на покаяние

Ти си заявил своето решение да се върнеш от греха към Бога. Ти си спасен и очистен от всеки грях.

Покаянието е нещо повече от чувство. То е и действие. Чети Библията (започни от Евангелие от Йоан). Намери си домашна църква и расти в Бога. Порастни дотолкова, че да можеш да занесеш благата вест за спасението в Христос и на тези, който още не са го познали.

Ако Вие сте:


Спасението? Как?

  • 1. Господ Ви обича и има божествен план за Вашия живот
  • 2. Всички ние съгрешихме и грехът ни отделя от Бога
  • 3. Исус Христос е единственото изкупление и път до Бог
  • 4. Ние трябва лично да приемем Исус за наш Спасител и Господ Научете повече...