Исус Христос
"Аз съм Пътя, и Истината, и Живота"

Чувстваш ли се изгубен? Исус е пътя

Апостол Павел не каза, че има вяра докато не изостави всякакво упование на плътта. Той взе всичко, което знаеше — цялото си образование, самоувереност, способности, доктрини и ревност — и ги изхвърли като измет! Той говореше за вяра само след като беше казал, "Аз нямам упование в плътта"! Същото важи и за нас!

Преди някой да е способен на истинска вяра, той трябва да стигне до разбирането колко загубен, безпомощен и напълно безнадежден е той. Ние не притежаваме спасителна вяра, докато не спрем да вярваме, че някой или нещо друго освен Исус може да ни спаси.

Спасителната, оправдаваща вяра е нещо повече от отказ на всякакво упование в плътта. Тя се състои също в подчинение на целия ти живот на Христа, с цялото ти сърце. Тя включва покаяние, което казва, "Исусе, Нямам нищо, което да Ти дам. Аз съм нищо и нямам нищо. Идвам да се подчиня на Господството Ти"!


Исус е пътя...

Тогава ще попиташ, кой е наистина е оправдан чрез вяра? Това е този, който е изгубен и безпомощен, опитал е всичко и се е провалил. И той вече е предал целия си живот в ръцете на Исус — с цялото си сърце, ум, душа и сила. Той вика, Господи, аз съм Твой! Ти си единствената ми надежда.” И е спасен!

"Който ходи непорочно, ще се избави, а който ходи по криви пътища, изведнъж ще падне" (Псалм 28:18).

Ако Вие сте:


Спасението? Как?

  • 1. Господ Ви обича и има божествен план за Вашия живот
  • 2. Всички ние съгрешихме и грехът ни отделя от Бога
  • 3. Исус Христос е единственото изкупление и път до Бог
  • 4. Ние трябва лично да приемем Исус за наш Спасител и Господ Научете повече...