Исус Христос
"Аз съм Пътя, и Истината, и Живота"

Кой не мечтае да бъде щастлив? Исус носи истинската радост

Кой не мечтае да бъде щастлив? Радостта е всевечно, всемирно желание. Радостта има огромно значение в нашия живот.

Трябва да сме доволни от това, което имаме, което сме получили и което вярваме, че ще стане... Това е антиотрова срещу стреса. Когато животът ни се изпълни с тези неща, много трудно можем да изпаднем в състояния като завист и гняв. Задоволството ми идва от това, че съм познал Исус Христос. Както казва апостол Павел, „знам в Кого съм повярвал, знам, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм Му връчил”. Вярвам в Исус, в Неговите обещания, в думите Му. Както казва Христос на учениците си, когато те се върнали щастливи, че демоните им се покоряват: „Не се радвайте на това, но има една друга причина за радост, която никой не може да ви отнеме, това е, че имената ви са записани на небесата”. Тоест Синът е уверен, че ние сме спасени грешници. Това наистина е най-голямата причина за радост. Разбира се, и обещанието на Исус да бъде сред нас, да снабди всяка наша нужда. В Проповедта на планината Христос ясно казва, че няма да ни остави да гладуваме, да бъдем без облекло или без покрив. Той ни дава правото да бъдем Негови синове и дъщери. Апостол Павел казва нещо много силно в Посланието до ефесяните, че заедно с Христос ние сме поставени да царуваме. И всичко това е причина за радостта ни.


Животът с Исус Христос е източник на истинска радост!

Най-благодарни трябва да бъдем за нашето спасение, затова, че имаме надежда, затова, че знаем, че сме изкупени и греховете ни са простени. Аз не мога да кажа, че в живота на християнина няма да има стресови ситуации. Но въпросът не е колко пъти ще паднем, а колко пъти ще станем след падането. И взаимоотношението ни с Исус е нещо много важно в християнския живот. Оттам черпим радостта си. Нека не забравяме, че Бог е в контрол на всичко, което става, и когато се случват най-различни необясними неща в живота ни, да не се стресираме, да не се притесняваме. Вместо това да обърнем внимание на това, което нашият Спасител ни обещава в Неговото Слово, да стъпим върху тези обещания и да започнем дори предварително да му благодарим за това, което ще стане. Тогава ще усетим как радостта започва да изпълва сърцата ни.

"Нека се радват и веселят в Теб всички, които Те търсят..." (Псалми 70:4).

Ако Вие сте:


Спасението? Как?

  • 1. Господ Ви обича и има божествен план за Вашия живот
  • 2. Всички ние съгрешихме и грехът ни отделя от Бога
  • 3. Исус Христос е единственото изкупление и път до Бог
  • 4. Ние трябва лично да приемем Исус за наш Спасител и Господ Научете повече...