Исус Христос
"Аз съм Пътя, и Истината, и Живота"

Сам ли се чувстваш? Исус е с теб

Беше ли се замислял, че самотата и отхвърлянето си имат своите добри страни? Какво си представяш, като чуеш думите „самота” и „отхвърляне”? Безпомощност? Безизходица? Болка? Объркани чувства? Сълзи? Наранено сърце? Ако е така, мисля, че след като прочетеш онова,което имам да ти кажа, ще бъдеш на друго мнение

Знаеш ли, че едно от блаженствата, които Господ Исус проповядваше, беше отхвърлянето?Пише го в Лука 6:22, където Той каза: „Блажени сте, когато ви намразят човеците, и когато ви отлъчват от себе си и ви похулят и отхвърлят името ви като лошо, поради Човешкия Син”. Какво блаженство само! Да бъдеш намразен, да бъдеш отлъчен и похулен, името ти да бъде отхвърлено като лошо, поради Човешкия Син!

Това са силни думи, които не се връзват с картинката на наранените чувства, самосъжалението и оплакването. Напротив. Когато ги чета, усещам сила, любов, радост и оня мир,който ничий ум не може да схване. Защо? Защото е Словото на Бог и Неговата воля. Следователно отхвърлянето не е психологически или друг проблем,а блаженство. Блаженство! Това е, което Библията казва!

Моля те да видиш пророчеството за Исус в Исая 53:3, където се казва, че Той ще бъде презрян и отхвърлен от човеците. Божият Единороден Син беше презрян и отхвърлен от онези, заради които пострада.

Дори Исус е бил отхвърлен, но ти знай, че не си сам, защото Исус плати цената. Не си сам вече. Имаш Святия Дух, ако си изповядал Спасителя с вяра. Отхвърлянето, което Исус преживя на Голгота е съвършената цена, която беше платена, за да можеш да преживееш всяко отхвърляне в живота си днес. Чрез кръвта на Агнето и словото на своето свидетелство ти ставаш повече от победител.

Може би си сред хората, на които това не им звучи смислено. Естественият човек не разбира нещата на Бог, тъй като те се изпитват духовно. Умът ни сам по себе си не може да схване духовните истини на Библията. Има един единствен начин, по който да разбереш волята на Бог: от опит (Римл. 12:1-2). Трябва да вкусиш и тогава ще знаеш, че е благ Господ.


С Исус Христос самота не съществува!

Няма толкова висока планина, която Исус да не може да премести за теб; няма толкова дълбока долина, през която Господ да не може да те прекара невредим;няма толкова голяма мъка, която Той да не може да утеши; няма толкова силна болка, която Исус да не може да изцели; няма самота, в която Бог да не може да бъде твое рамо и твой верен Приятел; няма толкова голямо отхвърляне, което да победи Неговото приемане!

"Аз съм с вас през всички дни до свършека на века" каза Исус преди да се възнесе при Отца (Матей 28:20).

Ако Вие сте:


Спасението? Как?

  • 1. Господ Ви обича и има божествен план за Вашия живот
  • 2. Всички ние съгрешихме и грехът ни отделя от Бога
  • 3. Исус Христос е единственото изкупление и път до Бог
  • 4. Ние трябва лично да приемем Исус за наш Спасител и Господ Научете повече...