Исус Христос
"Аз съм Пътя, и Истината, и Живота"

Исус е съвършен изцелител

В Псалм 103 се казва: Не забравяйте. Причина, поради която се разболяват хората е, че те забравят Божиите обещания. Забравят, че Бог е казал и направил тези неща за тях. В Псалм 78:41-42 има големи истини. Казва се, че те ограничиха Святия на Израел и не си спомниха за Него. Те ограничиха Святия и не си спомниха за силата на ръката Му. Ако забравиш, ти ограничаваш Бог. Когато забравиш Неговата милост, Неговата сила, Неговите обещания, ти ограничаваш Бог. Ако Го потърсиш, ако позволиш присъствието Му да задоволява душата ти и се храниш с добрите неща на Словото Му, Библията казва, че Той ще обнови младостта ти като на орел. Нека да поговорим за този орел малко. Писанието казва, че Бог ще обнови младостта ти като на орел. Големи истини има тук. Колко от вас искат да получат изцеление незабавно?

Бог не само иска да обнови вашето здраве, но и да удължи младостта ви. В Псалм 91:16 се казва: С дълъг живот ще го наситя и ще му покажа спасението, което върша. Бог не само иска да обнови младостта ти, но Той иска да продължи твоята младост и това, което трябва да направиш е, да се наслаждаваш на добрите неща на Небето. Господ не само ни обещава изцеление, но и здраве, Божествена защита от болест, защото Той казва: Аз Съм Бог, който те изцелявам. Този Завет, когато Бог каза: Аз Съм Бог, който те изцелявам, този Завет не набляга върху изцелението, но набляга върху здравето.


Исус Христос лекува душата и тялото!

Ако ние стоим върху Канарата - нашия Господар Исус, ако разчитаме на Него, изцелението ще дойде. Изцелението идва, когато бързаме да четем Словото Му и когато стоим върху Канарата, а да стоим върху Канарата означава да разчитаме на Бог. На трето място в Притчи 23:5 се казва, че орелът гледа към небето. Орелът винаги гледа да лети към небето. Така че, ние трябва да поставим погледа си на Исус и тогава изцелението ще дойде. В Еремия 48:40 се казва, че орелът се покорява на вятъра, за да може да лети. Защото така казва Господ: Ето, неприятелят ще налети като орел и ще разпростре крилата си над Моава. Орелът се покорява на вятъра. Той разпростира крилете си. Покорява се с други думи. Ние също трябва. Ако можем да се научим да се покоряваме, да се предаваме на Господа, ще дойде изцеление.

Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй нито едно от Неговите благодеяния, който прощава всичките ни беззакония, изцелява всичките ни болестиа (Псалм 103).

Ако Вие сте:


Спасението? Как?

  • 1. Господ Ви обича и има божествен план за Вашия живот
  • 2. Всички ние съгрешихме и грехът ни отделя от Бога
  • 3. Исус Христос е единственото изкупление и път до Бог
  • 4. Ние трябва лично да приемем Исус за наш Спасител и Господ Научете повече...